Nova izdanja

Na ISO 50001

Nova izdaja ISO 50001:2018

21. avgusta 2018 je izšla druga verzija mednarodnega standarda ISO 50001 Sistem upravljanja z energijo – Zahteve z napotki za uporabo.

Raba energije predstavlja skoraj 60 % svetovnih emisij toplogrednih plinov. Energetska učinkovitost in podnebne spremembe so ključni del 17 ciljev trajnostnega razvoja v Agendi Združenih narodov 2030. ISO 50001 vse bolj pridobiva na pomenu od svoje izdaje pred sedmimi leti. Do konca leta 2017 je bilo izdanih skupno 22.850 certifikatov za sisteme upravljanja z energijo po standardu ISO 50001 (ISO Survey), od teh kar 84,7 % v Evropi. Glavne spremembe v ISO 50001:2018 glede na prejšnjo izdajo standarda so:

  • prevzem poenotene strukture standardov ISO za sisteme vodenja, vključno z osrednjim besedilom in splošnim izrazoslovjem;
  • podpora integraciji s procesi strateškega upravljanja;- večji poudarek na vlogi najvišjega vodstva;
  • posodobljeni nekateri izrazi in definicije ter vključitev novih definicij, vključno z “izboljšanjem energetske učinkovitosti”;
  • pojasnitev izključitve tipov energije;
  • pojasnitev energetskih pregledov;
  • normalizacija energije in kazalnikov energetske učinkovitosti;
  • dodane podrobnosti o načrtih za zbiranje podatkov o energiji (prejšnji načrti za merjenje porabe energije) in s tem povezane zahteve;
  • pojasnitev kazalnikov energetske učinkovitosti (EnPI) in energijskega izhodišča (EnB) za boljše razumevanje teh konceptov.

Organizacije, ki so certificirane skladno z zahtevami ISO 50001:2011, bodo imele tri leta časa za prehod na ISO 50001:2018.