Education

Opis modela

Model s svojimi zahtevami temelji na sodobnih standardih in modelih vodenja kakovosti, ki so uveljavljeni in priznani v mednarodnem merilu.

Izhodišča modela:

  • nadgradnja obstoječe dobre prakse;
  • integracija uveljavljenih domačih in mednarodnih praks na področju kakovosti: mednarodni standardi skupine ISO 9000 za sisteme vodenja kakovosti ter evropski model poslovne odličnosti EFQM, Kakovost v šolstvu – Modro oko idr.;
  • upoštevanje šolske zakonodaje;
  • urejen, sistematičen in celovit pristop pri uvajanju novosti.

Moduli:

  • Ciljno vodenje z vizijo
  • Učinkovitost kulture komuniciranja in sodelovanja
  • Vzgojno-izobraževalni proces, od načrtovanja do vrednotenja uspešnosti
  • Uvajanje novosti in vodenje izboljšav v vzgojno-izobraževalnem zavodu
  • Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti po zahtevah modela KzP