Kvaliteta

Sustav upravljanja okolišem u automobilskoj industriji

 

IATF 16949 je ISO tehnička specifikacija, nastala v okviru IATF (International Automotive Task Force). IATF udružuje svjetske proizvođače automobila i nacionalna udruženja. Specifikacija sadrži zahtjeve više nacionalnih norma za automobilsku industriju, npr. QS-9000 (SAD), VDA 6.1 (Njemačka), EAQF (Francuska), AVSQ (Italija), i na taj ih način u potpunosti zamjenjuje.

Tehnička specifikacija ISO/TS 16949:2002  nadgradnja je norme ISO 9001:2000. Definira zahtjeve za sustav upravljanja kvalitetom u razvoju i proizvodnji,montaži i servisiranju (gdje se to zahtjeva) proizvoda za automobilsku industriju.

Namijenjena je svim proizvođačima dijelova , koji se upotrebljavaju u automobilskoj industriji. Pri tom “automobilska industrija” uključuje proizvodnju osobnih automobila, autobusa, kamiona i motocikla, ali ne i u proizvodnji poljoprivrednih, industrijskih i drugih izvan cestovnih vozila.

Postopek certificiranja

U slučaju da organizacija, koja se želi certificirati prema zahtjevima tehničke specifikacije ISO/TS 16949, već ima certifikat za sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001:2000, tijekom certifikacijske prosudbe provjerimo ispunjavanje onih zahtjeva, koji su navedeni u tehničkoj specifikaciji. U tom slučaju govorimo o nadgradnji sustava.

Organizacija može ishoditi certifikat u jednom koraku, tj. bez prethodne certifikacije sustava upravljanja kvalitetom. U tom slučaju tijekom prosudbe provjeravamo ispunjavanje svih zahtjeva navedenih u tehničkoj specifikaciji.