Tehnologije igara

Nadzor automata za igre na sreću i zabavu

Kontakt

Što je nadzor?

Odobravanje za uporabu svakog pojedinog automata

Nadzor se provodi tehničkim pregledom i ispitivanjem pojedinačnog automata za igre na sreću i zabavu, koji je pred ili se već nalazi u uporabi. Utvrđuje se da li je automat identičnih karakteristika kao i odobreni tip, odnosno sukladnost karakteristika pojedinog automata prema tipnom odobrenju. Tehničkim pregledom i izdavanjem potvrde (atesta) o tehničkoj ispravnosti automata osigurava se da je svaki pojedinačni automat u uporabi sukladan sa zahtjevima tipnog odobrenja.

Zakonski propisi u Republici Hrvatskoj zahtijevaju nadzor (atestiranje) pojedinog automata/stola za igre na sreću i automata za zabavne igre prije instalacije, tijekom rada u periodičnim razmacima od jedne godine te u slučajevima promjena određenih karakteristika, nakon popravka uslijed kvara, nadogradnje, sumnjivog ponašanja u radu i sl.

Vrste nadzora

Prema važećim zakonskim propisima svrstani su u:

 • Nadzor prije prvog korištenja automata, prvi tehnički pregled,
 • Redoviti nadzor, redoviti godišnji tehnički pregled automata,
 • Izvanredni nadzor, tehnički pregled automata na zahtjev naručitelja-priređivača igara, zbog popravka nakon kvara, nadogradnje ili drugih promjena karakteristika,
 • Izvanredni nadzor, specijalni tehnički pregled automata zbog istražnih radnji i analize problema.

Nadzor prije prvog korištenja automata/stola provodi se u prostorima nadzornog organa, u tvornici ili u skladištu (prije isporuke) ili izravno na mjestu instalacije.

Redoviti i izvanredni nadzor najčešće se izvodi na mjestu instalacije.

Specijalni nadzor, uključivo istražna ispitivanja i analize problema, izvodi se na lokaciji ili u prostorima nadzornog organa.

Norme/propisi

SIQ Gaming laboratories, d.o.o. je društvo koje, uz djelatnost certificiranja sustava upravljanja kvalitete, ima i specijaliziranu djelatnost za nadzor-tehnički pregled i provjeru tehničke ispravnosti (atestiranje):

 • Automata/stolova za igre na sreću,
 • Automata za zabavne igre.

Kadrovska osposobljenost

Iskustva naših stručnjaka iz područja upravljanja kvalitete i tehnologija igranja (ispitne metode, zakonski propisi) te općeg ispitivanja (ispitivanje električne sigurnosti, elektromagnetska kompatibilnost i sukladnosti za CE oznaku) korisna je stručna pomoć kako u eksploataciji automata tako i procesu koncipiranja i razvoja djelatnosti igara na sreću i zabavu kao značajnog područja industrije slobodnog vremena.

Rješenja usluga koje nudimo pri tehničkim pregledima rezultiraju najnižim cijenama na tržištu i najkraćem vremenu obavljanja ispitivanja automata.

Opseg ispitivanja automata pri nadzoru

Ispitnim radnjama u postupku nadzora utvrđuje se slijedeće:

 • Identičnost automata s tehničkom dokumentacijom
  • Opći podaci automata – utvrđuju se podaci o proizvođaču, mjesecu/godini proizvodnje, tvorničkom, serijskom i inventarskom broju, vrsti i tipu automata za igranje.
  • Tehničke značajke – utvrđuju se oznake i podaci funkcionalnih cjelina: strojne opreme, programske opreme i postavki te ostali podaci: certifikati o elektronskoj sigurnosti i radiofrekvencijskim smetnjama, dokazi o vlasništvu, oznaka potvrde o prethodnom tehničkom pregledu.
 • Ispravnost kontrolnih uređaja i uređaja za upravljanje i igranje Na uređajima se utvrđuje ispravnost: strojne opreme (kućišta, monitora/terminala na doticaj, upravljačkih uređaja), programske opreme (sukladnost checksume ili MD5sum), kontrolnih uređaja za registraciju ulaza/izlaza, mehaničkih i dimenzijskih svojstava automata.
 • Sigurnost rada i funkcioniranje uređaja za uključivanje i isključivanje iz pogona Ispituje se: ispravnost mrežnog kabela i utikača, unutarnje električne instalacije, ispravnost rada i izvedbe mrežnog prekidača, povezanost metalnih dijelova i uzemljenja na mrežnom utikaču.
 • Zaštita od neovlaštenog pristupa Utvrđuju se zatečeno stanje zaštitnih naljepnica i plombi i postavljaju nove sukladno zakonskim propisima.
 • Nalaz o tehničkoj ispravnosti Nakon tehničkog pregleda izdaje se zapisnik o tehničkom pregledu prema kojem se za pozitivni nalaz izdaje potvrda (atest) o tehničkoj ispravnosti automata za uporabu.

Koristi/prednosti od nadzora

 • Daje legalitet priređivačima igara i oslobađa ih veza s kriminalnom i lošom reputacijom u društvu.
 • Definira status priređivača igara, koje igre su dozvoljene, unutrašnju organizaciju igračnica, lokaciju igračnica i sl.
 • Štiti potrošača-igrača jer provedbom nadzora osiguravaju se na automatima poštene igre.