Obrazovanje

Opći uvjeti za pružanje usluga obrazovanja i osposobljavanja

OPĆI UVJETI ZA PRUŽANJE USLUGA OBRAZOVANJA/E-OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA

(“obrazovanje”)

SIQ Ljubljana, Obrazovanje, Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana

1 OPĆI UVJETI ZA USLUGE OTVORENOG GRUPNOG OBRAZOVANJA

1.1 VALJANOST OPĆIH UVJETA I ODREDBI

Opći uvjeti za pružanje obrazovnih usluga primjenjuju se na odnose između SIQ Ljubljana, Education i polaznika SIQ obuke za otvorene skupine, osim ako je to inače dogovoreno dodatnim uvjetima za pojedinačna događanja ili pisanim ugovorom.

1.2 PRIJAVA ZA OBRAZOVANJE

Prijave se zaprimaju na web stranici SIQ Ljubljana, Edukacija te putem e-maila i klasične pošte, do sedam dana prije početka edukacije ili do popunjenja natječaja. Aktivna metoda rada može ograničiti broj sudionika.

1.3 MJESTO, VRIJEME I TRAJANJE OBRAZOVANJA

Edukacija se odvija u Ljubljani, u pravilu u predavaonici SIQ Ljubljana, Obrazovanje. Obavijest o točnom mjestu i tijeku edukacije polaznik prima najkasnije tri radna dana prije početka e-mail adrese. Tijekom treninga osigurano je besplatno parkiralište.

E-obrazovanje odvija se u online učionici. Sudionik dobiva link na e-mail adresu najkasnije dan prije početka e-mail adrese za ulazak u online učionicu i upute o napretku E-učenja. Prije početka edukacije polaznik mora osigurati radni uređaj s dobrim pristupom internetu (računalo, tablet, pametni telefon) te radni mikrofon i kameru prije početka edukacije, kako bi pristupio online učionici.

1.4. NAKNADA

Naknada se plaća najkasnije tri radna dana prije početka osposobljavanja, osim ako nije drugačije navedeno u slučaju individualnog osposobljavanja. Plaćanje se obračunaje na poslovni račun SIQ Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, Ljubljana, NLB, broj 02922-0012897988, s obzirom na kod za obrazovanje. PDV SIQ ID broj je SI23509678. Visina nouala i oznaka daje se u individualnom obrazovanju na web stranici i u letku obuke za određeno razdoblje. PDV od 22% nije uključen u registraciju. Mogući popusti daju se za individualne treninge na web stranici www.znanje.siq.si. Račun se šalje nakon završetka obuke, izdajemo proračun na zahtjev klijenta.

Naknada uključuje materijal, potvrdu o sudjelovanju ili uspješnu edukaciju, ručak, osvježenje u pauzama, parking i tantijeme za licencirano obrazovanje. Ručak nije uključen u zapovjedništvo za treninge u trajanju do 5 školskih sati. Naknada za e-učenje uključuje e-materijal (pfd materijal), potvrdu o sudjelovanju ili uspješno obrazovanje, tantijeme za pristup e-obrazovanju i individualnu interaktivnu podršku predavača tijekom školovanja.

1.5 NESERVAILY

Datum zatvaranja pisanog unsuea je tri radna dana prije početka obrazovanja, osim ako nije drugačije navedeno u slučaju određenog obrazovanja. U slučaju pravovremeno napisane neregulacije, ponovna izjava bit će vraćena u cijelosti. U slučaju neizdašnog nakon tog roka naplaćujemo administrativne troškove (25% naknade). U slučaju pune naknade na dan obrazovanja ili nesudjelašnje, naplaćujemo punu naknadu.

Za intenzivno obrazovanje (škole) i drugo obrazovanje u trajanju od tri ili više dana, datum zatvaranja za pisani unserod je pet radnih dana prije početka, osim ako nije drugačije navedeno u slučaju određenog obrazovanja. U slučaju pravovremeno napisane neregulacije, ponovna izjava bit će vraćena u cijelosti. U slučaju odsutke nakon tog roka naplaćuju se administrativne pristojbe (40% naknade). U slučaju pune naknade na dan početka škole i drugih višednevnih treninga ili nesudjelišja naplaćujemo punu naknadu.

U slučaju zatajenja bolesti potrebno je dati liječničku potvrdu.

1.6 BONUS VJERNOSTI

Bonus vjernosti dobiva sudionik koji sudjeluje u tri ili više edukativnih programa iz naše ponude u razdoblju od 12 mjeseci i pruža mu jednodnevni besplatni trening po vlastitom izboru iz naše otvorene grupne ponude.*

Bonus vjernosti može se koristiti u razdoblju od 12 mjeseci uz uvjet podmirenje naknade za prethodna sudjelovanja. Prilikom prijave za četvrti trening u roku od 12 mjeseci, sudionik mora imati natuknica da želi unovčiti bonus vjernosti.

* Bonus vjernosti ne može se zatražiti za obrazovne programe koji se izvode u organizacijama (zatvorenim grupama) i za licencirano osposobljavanje i ne može se prenijeti na drugu osobu.

1.7 ODRICANJE OD OBRAZOVANJA

SIQ Ljubljana, Obrazovanje zadržava pravo otkazivanja ili odgađanja obrazovanja u slučaju nedovoljnog broja prijava ili zbog više sile (npr. bolesti predavača). U slučaju otkazivanja ili odgode datuma obavijesti o datumu obavještavamo vas o promjeni, vraćamo plaćenu naknadu.

2 OPĆI UVJETI ZA USLUGE OSPOSOBLJAVANJA ZA ZATVORENE SKUPINE

2.1    VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Opći uvjeti za pružanje obrazovnih usluga primjenjuju se na odnose između SIQ Ljubljana, Education i siq pretplatnika osposobljavanja za zatvorene skupine, osim ako je to inače dogovoreno dodatnim uvjetima za pojedinačne događaje ili pisanim ugovorom.

2.2 PRIPREMA PONUDE

SIQ Ljubljana, Obrazovanje priprema ponudu na temelju zahtjeva ili u dogovoru s klijentom. Sadržaj edukacije prilagođen je željama i potrebama klijenta u okviru dostupnih opcija. Obuka se odvija na lokaciji klijenta ili na lokaciji koju odredi klijent ili u obliku e-edukacije. U slučaju e-obrazovanja SIQ Ljubljana daje licencu sudionicima za pristup online učionici. Klijent pruža radne uređaje s dobrim pristupom internetu (računalo, tablet, pametni telefon) i radni mikrofon i kameru za kolege koji će sudjelovati u e-učenju.

2.3 PLAĆANJE

Račun za završetak osposobljavanja za završenu grupu izdaje se nakon završetka usluge, osim ako ugovorom/ponudom nije drugačije navedeno. Rok plaćanja definiran je u ponudi/ugovoru.

2.4 RASKID UGOVORA O OBRAZOVANJU

Konačni rok za pisani otkaz je tri tjedna prije ugovorenog roka za provedbu obuke. U tom slučaju ne naplaćujemo troškove pripreme obrazovanja. U slučaju otkazivanja nakon tog razdoblja naplaćujemo stvarne troškove nastale u vezi s pripremom sadržaja edukacije i materijala.

2.5 POVLAČENJE/PONUDA

Ako, iz bilo kojeg razloga SIQ Ljubljana, Education smatra da nije sigurno hoće li ugovorno tijelo moći ispuniti svoje obveze, može zatražiti prethodno ispunjavanje obveza ugovorne vlasti. Ako ugovorno tijelo ne ispuni tu obvezu u roku od 8 dana od zahtjeva, SIQ Ljubljana, Obrazovanje može povući iz ugovora / ponude.

3 ODGODITI ILI OTKAZATI TRENING

SIQ Ljubljana, Obrazovanje se može odgoditi ili otkazati zbog okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, eliminirati ili izbjeći, kao što je bolest predavača, provedba obrazovanja. O tome obavještavamo klijenta čim dođe do nevoljene situacije.

4 INFORMACIJE O EDUKACIJI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Zaštitit ćemo vaše podatke u skladu s Općim uvjetima za provedbu usluga obrazovanja i osposobljavanja te općim uvjetima obrade osobnih podataka slovenskog Instituta za kvalitetu i mjeriteljsku medicinu Ljubljana. Ako želite biti informirani o našim treninzima, ispunite online obrazac na web stranici https://www.siq.si/izobrazevanje/e_obvescanje/index.html.

5 PRITUŽBI/SPOROVA

SIQ Ljubljana, Obrazovanje prihvaća sve pritužbe u roku od osam dana od završetka službe. Sporovi se rješavaju suradnjom između ugovorne vlasti obrazovanja i SIQ Ljubljana, Obrazovanje. Za sve sporove koji se ne mogu riješiti sporazumno nadležan je sud u Ljubljani. Svi odnosi podliježu primjenjivom zakonodavstvu Republike Slovenije.

6 KONAČNIH ODREDBI

Pitanja koja nisu obuhvaćena općim uvjetima pružanja usluga obrazovanja i osposobljavanja te općim uvjetima obrade osobnih podataka slovenskog Instituta za kvalitetu i mjeriteljsku medicinu nisu obuhvaćena odredbama važećih propisa.

Opći uvjeti za usluge obrazovanja i osposobljavanja objavljeni su na SIQ Ljubljana, web stranici Education www.znanje.siq.si. Sudionici ili pretplatnici upoznati su s njima u trenutku prijave ili im se upućuju na natječajima/ugovorima za zatvorenu grupu.

7 DODATNIH INFORMACIJA

telefon: +386 (01) 5609 720
e-mail: seminarji@siq.si
web stranica: www.znanje.siq.si