Education

Način financiranja projekta

Projekt so finančno omogočile organizacije, ki želijo prispevati k širjenju kulture kakovosti na področje vzgoje in izobraževanja:

 • CESTNO PODJETJE PTUJ d.d.
 • DRAVA VODNOGOSPODARSKO PODJETJE PTUJ, d.d.
 • EKO-LES d.o.o., Ptuj
 • EUREST d.o.o., Ljubljana
 • ISKRA AVTOELEKTRIKA d.d., Šempeter pri Gorici
 • ISTRABENZ PLINI, PLINI IN PLINSKE TEHNOLOGIJE, d.o.o. Koper
 • KOMUNALNO PODJETJE PTUJ d.d.
 • KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d.d., Novo mesto
 • NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d., Maribor
 • SAUBERMACHER-KOMUNALA d.o.o., Murska Sobota
 • SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE, Ljubljana
 • SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE TATJANA ŽAGAR s.p., Kranj
 • TALUM d.d., Kidričevo
 • TENZOR d.o.o., Ptuj
 • TRIMO d.d., Trebnje