Kakovost – it

Sistem vodenja kakovosti

Standard ISO 9001:2015 je izdala mednarodna organizacija ISO (International Standardisation Organization) leta 2015, na kar oznaka »:2015« tudi opozarja. Gre za peto izdajo standarda (prva je iz leta 1987), ki zamenjuje predhodno iz leta 2008. Do septembra 2018 sta veljavni obe izdaji, nato le še ISO 9001:2015.Standard je zgrajen na načelih vodenja kakovosti, ki jih danes uporabljajo v svetu uspešne organizacije, tako proizvodne kot storitvene. Standard je torej povzetek dobre poslovne prakse in kot tak v pomoč organizacijam, ki žele slediti samo najboljšemu. Zahteve standarda se osredotočajo predvsem na uspešnost in učinkovitost sistema vodenja kakovosti pri izpolnjevanju zahtev odjemalcev in pri tem ne zanemarja deležnikov, ki lahko vplivajo na sistem vodenja. Namenjen je vsem vrstam organizacij; ne glede na velikost, organiziranost, proizvod ali storitev; ki želijo obvladovati in izboljševati svoje poslovanje ter povečevati zadovoljstvo svojih odjemalcev. Standard je tudi odlična osnova za nadgradnjo z ostalimi sistemi vodenja, ki jih določajo standardi kot npr. ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. Standard določa zahteve za sistem vodenja kakovosti, njihova uporaba v praksi omogoča organizacijam dokazovanje zmožnosti za dosledno zagotavljanje izdelkov in storitev skladno s postavljenimi zahtevami in izboljševanje zadovoljstva odjemalcev ter s tem daje osnovo za uspešnejše poslovanje. Organizacije, ki uporabljajo zahteve standarda pri vsakdanjem delu lahko po uspešno opravljenem certifikacijskem postopku, pridobijo certifikat za sisteme vodenja kakovosti skladno z zahtevami ISO 9001:2015.