Kakovost – it

Sistem upravljanja s premoženjem

 

Vsaka organizacija mora svoje premoženje (sredstva, vire) upravljati optimalno in trajnostno, tako da z njimi dosega pričakovanja odjemalcev, obenem pa mora poiskati ravnovesje med tveganji, učinkovitostjo in stroški v njihovem celotnem ciklu. Družina standardov ISO 55000 se ukvarja z upravljanjem s premoženjem – njihove zahteve je možno certificirati ter sistem integrirati z večino obstoječih sistemov vodenja (npr. ISO 9001, ISO 14001).

Organizacije se vzpostavitve sistema lotijo zato, ker se želijo s svojimi sredstvi ukvarjati na način, ki jim in jim bo tudi v prihodnosti prinašal vrednost. S sredstvi razumemo tako opredmetena sredstva (oprema, stroji, nepremičnine …) kot neopredmetena sredstva (licence, pravice uporabe, intelektualno lastnino, ugled organizacije …).

Pri upravljanju s sredstvi sledijo ciljem, kot so:

  • uskladitev postopkov, virov in posameznih funkcij,
  • večja transparentnost in sledljivost,
  • boljše razumevanje in uporaba podatkov ter informacij,
  • boljše načrtovanje,
  • upravljanje s tveganji, ki so povezana s sredstvi,
  • razvoj kompetenc zaposlenih ter njihovo večje angažiranje,
  • boljša komunikacija in interdisciplinarno timsko delo.

Prva organizacija v Sloveniji, ki je pridobila certifikat ISO 55001 je družba BTC d.d., in sicer za dejavnost upravljanja z nepremičninami in premoženjem v lasti partnerskih poslovnih subjektov v okviru poslovnega stebra BTC PROP. S tem je družba BTC nadgradila svoj sistem vodenja, ki je doslej vključeval sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in upravljanja z energijo, še z elementi upravljanja s premoženjem.