Kakovost – it

Avtomobilski standard

 

IATF 16949 v celoti spoštuje strukturo in zahteve ISO 9001:2015 oziroma ga nadgrajuje. Standard določa zahteve za sistem vodenja kakovosti v razvoju in proizvodnji ter, kjer se to zahteva, tudi pri vgradnji in servisiranju proizvodov, namenjenih avtomobilski industriji. Namenjena je vsem proizvajalcem izdelkov, ki se uporabljajo v avtomobilski industriji. Pri tem “avtomobilska industrija” vključuje proizvodnjo osebnih avtomobilov, avtobusov, kamionov in motornih koles, ne pa tudi proizvodnje kmetijskih, industrijskih in drugih izven cestnih vozil.

Postopek certificiranja

V primeru, ko ima organizacija, ki se želi certificirati po zahtevah standard IATF 16949, že certifikat za sistem vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2015, med certifikacijsko presojo preverimo le izpolnjevanje tistih zahtev, ki so opredeljene le v standardu IATF 16949. V tem primeru govorimo o nadgradnji sistema.

Organizacija lahko pridobi certifikat v enem koraku, tj. brez predhodne certifikacije sistema vodenja kakovosti. V tem primeru med presojo preverimo izpolnjevanje vseh zahtev, opredeljenih v tehnični specifikaciji.

Postopek certificiranja izvajamo v sodelovanju s Quality Austria, partnersko organizacijo, članico IQNet-a.