Kakovost – it

Kakovost v zdravstvu

 

Urejeno, pregledno in zanesljivo vodeno poslovanje vzbuja zaupanje širše javnosti. Za zdravstvene organizacije smo razvili vrsto storitev, katerih cilj je višja kakovost v zdravstvu.

S SIQ-certifikatom za sisteme vodenja lahko povečate svojo poslovno učinkovitost, naši uveljavljeni predavatelji pa vam nudijo strokovno podporo pri nenehnem izboljševanju kakovosti. Opravljamo tudi vrsto meritev in kontrolnih postopkov, pregledujemo stanje medicinske opreme in preverjamo stopnjo elektromagnetnega sevanja.

Vedno več zdravstvenih ustanov po svetu prepoznava prednosti, ki jih prinaša uvedba standarda ISO 9001 v poslovanje in delovanje zdravstvene ustanove:

 • večje zaupanje v ustanovo,
 • manjše tveganje za nastanek napake,
 • večje zadovoljstvo bolnikov,
 • večjo konkurenčnost, določitev in optimizacijo procesov,
 • merila učinkovitosti in stalne izboljšave,
 • vključenost vseh zaposlenih,
 • boljše komuniciranje,
 • zmanjševanje stroškov in urejenost dokumentacije.

Standard ISO 9001 ni nadomestilo za druge pristope, metode in sisteme, ki se uvajajo v zdravstvu, jih pa podpira in omogoča njihovo lažjo in hitrejšo uvedbo.

EN 15224:2016 Zdravstvene storitve – Sistemi vodenja kakovosti

Standard EN 15224:2016 je področno specifični standard sistema vodenja kakovosti za organizacije, ki delujejo na področju zdravstvene oskrbe. Namenjen je zagotavljanju varnosti pacientov in obvladovanju tveganj v zdravstvenih ustanovah ter prinaša dodano vrednost v sistem vodenja kakovosti na področju zdravstva.

Je samostojni standard in se lahko uporablja za certificiranje organizacij v zdravstvenem varstvu.

Standard EN 15224 vključuje zahteve ISO 9001 in jih nadgrajuje z dodatnimi pojasnili, specifikacijami in zahtevami za področje zdravstvene oskrbe. Poudarek daje kliničnim procesom in upravljanju tveganj skozi načrtovanje, delovanje in obvladovanje procesov.

Standard naslavlja najbolj temeljne zahteve za storitve v zdravstveni oskrbi. Določa 11 karakteristik, ki predstavljajo temeljne zahteve za kakovost zdravstvene oskrbe:

 • primerna, pravilna oskrba,
 • razpoložljivost,
 • neprekinjena/nemotena oskrba,
 • uspešnost,
 • učinkovitost,
 • enakost,
 • upoštevanje razpoložljivih dokazov o najuspešnejših pristopih,
 • na pacienta osredotočena oskrba, vključujoč spoštovanje njegove integritete (fizične, socialne in psihološke),
 • vključenost pacienta,
 • varnost,
 • pravočasnost/dosegljivost.

SIQ – celovite rešitve v zdravstvu:

 • Ocena stanja – ugotavljamo vrzeli med vzpostavljenim sistemom vodenja kakovosti skladnim z zahtevami ISO 9001 in zahtevami standarda EN 15224. Z oceno stanja dobite jasne usmeritve kaj je potrebno storiti za popolno izpolnjevanje zahtev standarda EN 15224.
 • Certificiranje sistemov vodenja v zdravstvu.
 • Izobraževanja, seminarji in tečaji –  Standard EN 15224:2016 – zahteve in priložnosti.
 • Preskušanje in certificiranje medicinskih pripomočkov.
 • Kontrola medicinskih naprav.
 • Ugotavljanje elektromagnetnega sevanja in združljivost naprav.