Varnost in zdravje ter družbena odgovornost – it

Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu

Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu lahko opredelimo kot strukturiran proces za preprečevanje in kar največjo možno omejitev poškodb in bolezni, katerih vzrok je lahko delo.

Sistem vodenja, kot ga določa standard BS OHSAS 18001:2007, se smiselno dopolnjuje z zakonodajo s tega področja. Zakonske zahteve nadgrajuje z dodatnimi, ki večinoma odražajo željo organizacije po izboljšanju učinkovitosti svojega poslovanja. Poudarja predvsem preventivno delovanje in predpisuje vrsto rednih aktivnosti, ki organizaciji omogočajo celovit pregled nad varnostjo in zdravjem pri delu.

Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu je najbolj smiselno razumeti kot del enotnega sistema vodenja. Prednost take ureditve področja varnosti in zdravja pri delu v primerjavi z doslej najbolj uveljavljenimi je tudi, da temelji na zavzemanju organizacij za izboljšanje poslovanja.

Zaposleni smo najpomembnejši del vsake organizacije. Zato je zelo pomembno, kako se med izvajanjem delovnih operacij telesno in duševno počutimo, saj ima delo lahko pozitiven ali negativen vpliv na naše zdravje. Če opravljamo delo, ki nas veseli in v katerem vidimo uresničitev svojega poslanstva, pri tem pa nismo izpostavljeni škodljivim dejavnikom, lahko naše zdravje ostane trdno ali se celo izboljša.

Poglavitni vzroki, ki motivirajo organizacije, da varnosti in zdravju pri delu namenjajo primerno pozornost, so zakonodaja, etični in ekonomski razlogi, zadovoljstvo zaposlenih in ugled organizacije.