Varnost in zdravje ter družbena odgovornost – it

Področje okolja ter varnosti in zdravja pri delu ter druga s temi povezana področja (kemikalije, energetika) je v Sloveniji regulirano z vrsto predpisov tako tistih, ki jih izda vlada ali posamezno ministrstvo kot tudi z uredbami Evropske unije.

Usklajeno delovanje s predpisi na področju okolja ter varnosti in zdravja pri delu je za organizacijo nujno, če se želi izogniti tveganjem povezanim z njenim okoljskim ravnanjem oziroma tveganjem povezanim z varnostjo pri delu in stroškom, ki izhajajo iz kazenskih določb posameznih predpisov ali pritožbam zainteresiranih strani. Celovit pregled skladnosti s predpisi za dogovorjeno področje ter identifikacijo morebitnih neskladnosti za vas opravimo s skupino strokovnjakov z različnih področij okolja ali varnosti in zdravja pri delu na način, da pregledamo tako dokazila o skladnosti kot tudi izvajanje zahtev zakonodaje v procesih.