Predstavitev

Nazaj na certificiranje organizacij

Varnost in zdravje ter družbena odgovornost

Pošljite povpraševanje

Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu ter družbena odgovornost

Zaposleni so najpomembnejši del vsake organizacije. Ker opravljajo delo, s katerim organizacije uresničujejo svoje poslanstvo, mora vsaka organizacija poskrbeti, da zaposleni pri tem niso izpostavljeni škodljivim dejavnikom in da njihovo zdravje ostaja trdno.

Uspešnejše organizacije ugotavljajo, da lahko s sistematičnim vodenjem varnosti in zdravja pri delu še dodatno pripomorejo k uresničevanju ciljev zdravja zaposlenih in hkrati k uspešnejšemu poslovanju organizacije.

ISO 45001

ISO 45001:2018 je smiselno povzel zahteve standarda BS OHSAS 18001:2007 in jih dopolnil z novimi spoznanji. Vse skupaj pa je zasnovano na predpisani strukturi standardov za sisteme vodenja. Že v samem uvodu standarda je poudarjen pomen zaveze in podpore vodstva pri razvoju, vodenju in promociji takšne varnostne kulture, ki bo podpirala delovanje sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu.

Več o ISO 45001
worker cutting metal

IQNet SR 10 - Sistem vodenja družbene odgovornosti

Standard IQNet SR 10 je orodje, katerega uporaba lahko prispeva k temu, da bo delovanje organizacij bolj uravnoteženo in usmerjeno v trajnostni razvoj. Pri delu morajo namreč organizacije imeti v vidu vse svoje deležnike in zato posledično bolje poznajo in obvladujejo različna tveganja, ki so jim izpostavljena, ter so z izpolnjevanjem pričakovanj deležnikov bolj družbeno odgovorne.

Več o IQNet SR 10
a plant in hand

GRI - Poročanje o trajnostnem razvoju

Mednarodni standardi GRI predstavljajo v svetu najbolj razširjen model trajnostnega poročanja. Global reporting Initiative (GRI) je mednarodna, mrežno organizirana neprofitna organizacija, ki spodbuja razvoj v svetovnem merilu najbolj razširjenega okvira poročanja o trajnostnem razvoju, smernic GRI, www.globalreporting.org. SIQ je član te skupnosti.

SIQ izvaja verifikacijo trajnostnih poročil GRI ter izobraževanja o trajnostnem poročanju GRI in ESG (Environmental, Social and Governance).

Več o GRI
office meeting from above

Ocenjevanje skladnosti z zakonodajo

Področje okolja ter varnosti in zdravja pri delu ter druga povezana področja (kemikalije, energetika) so v Sloveniji regulirana z vrsto predpisov tako tistimi, ki jih izda vlada ali posamezno ministrstvo kot tudi z uredbami Evropske unije. Usklajeno delovanje s predpisi na področju okolja ter varnosti in zdravja pri delu je za organizacijo nujno, če se želi izogniti tveganjem povezanim z njenim okoljskim ravnanjem oziroma tveganjem povezanim varnostjo pri delu, stroškom, ki izhajajo iz kazenskih določb posameznih predpisov ali pritožbam zainteresiranih strani.

Več o ocenjevanju
construction worker signing paper

Brezplačna informativna predavanja

Vabimo vas, da se udeležite brezplačnih enournih informativnih predavanj, ki jih za naše stranke in potencialne partnerje po dogovoru organiziramo na temo Sistemi vodenja – standardi in certifikacija.

Preverite širok nabor izobraževanj n a področju Varnosti, zdravja in družbene odgovornosti.

Vas zanima več?

Stopite v stik z našo ekipo strokovnjakov.

Pišite nam