Varnost in zdravje ter družbena odgovornost

Poročanje o trajnostnem razvoju

Družbeno odgovorno delovanje organizacij je postalo osrednja tema razvitejšega dela svetovnega gospodarstva v preteklih nekaj letih. Tudi zato sodobne organizacije v svoj sistem vodenja vgrajujejo vse vidike družbene odgovornosti.

Temelji za promocijo družbene odgovornosti v vseh državah EU so bili zastavljeni z Zeleno knjigo (Green Paper on Promoting a European Framework for CSR) iz leta 2001, v kateri je opredeljena družbena odgovornost podjetij kot ».. koncept, po katerem se podjetja prostovoljno odločijo, da bodo prispevala svoj delež k boljši družbi in čistejšemu okolju». V današnjem času potrošniki, delničarji in finančna skupnost, zaposleni, pogodbeni partnerji, vlada, širša družbena skupnost, nevladne organizacije, skratka različni déležniki, zahtevajo, da organizacije odgovarjajo za družbene in okoljske vplive in da o svojem ravnanju na tem področju tudi poročajo.

Mednarodni standardi GRI predstavljajo v svetu najbolj razširjen model trajnostnega poročanja. Global reporting Initiative (GRI) je mednarodna, mrežno organizirana neprofitna organizacija, ki spodbuja razvoj v svetovnem merilu najbolj razširjenega okvira poročanja o trajnostnem razvoju, smernic GRI, www.globalreporting.org. SIQ je član te skupnosti.

Poročanje temelji na merljivih kazalnikih ekonomskega, družbenega in okoljskega vpliva organizacije. Ti spodbujajo organizacije, da razvojno strategijo razumejo širše in da si ob ciljih na področju finančnega poslovanja zastavljajo tudi širše gospodarske, okoljske in družbene cilje. Smernice omogočajo organizaciji, da izbere kazalnike v skladu z lastnimi usmeritvami trajnostnega razvoja.

SIQ izvaja verifikacijo trajnostnih poročil GRI ter izobraževanja o trajnostnem poročanju GRI in ESG (Environmental, Social and Governance).

Organizacijam, ki za razkritje informacij o trajnostnem delovanju uporabljajo standarde GRI priporočamo preverjanje poročila s strani neodvisnega organa. Pridobitev neodvisnega zagotovila o korporativni odgovornosti ali o skladnosti poročila o trajnostnem razvoju vaše organizacije, je ključnega pomena za zagotavljanje zaupanja vaših deležnikov.

Verifikacija potrjuje, da je poročilo o trajnostnem razvoju v skladu z načeli in smernicami, kot jih določa GRI.

Verifikacija zagotavlja številne prednosti:

  • Preverjanje točnosti, resničnosti in preverljivosti navedenih podatkov za izkazovanje doslednosti.
  • Preverjanje celovitosti poročila, skladno s standardi, izbire pomembnih tem poročanja ter preverjanje uporabljenih kazalnikov GRI.
  • Prepoznavanje področij za nadaljnje izboljšave v skladu z načeli GRI.
  • Povečanje zanesljivosti poročila s podanim mnenjem neodvisnega preverjanja.
  • Izboljšanje ugleda organizacije, blagovne znamke in večanje zaupanja trga.
  • Prikazani in uporabljeni podatki v poročilu so zanesljivi in preverjeni ter kot taki uporabljeni za načrtovanja in odločanja organizacije.

 

Vas zanima več? Tukaj preverite program izobraževanj.