Varnost in zdravje ter družbena odgovornost

Družbena odgovornost

Družbena odgovornost je pojem, ki se spreminja s časom in deležniki, ki ga uporabljajo. Nekateri, med njimi tudi Evropska komisija, trdijo, da je družbena odgovornost tisti pristop, ki lahko pomeni tudi prednost organizacije. Pa je to res? V svetu so se in se še razvijajo različni modeli urejanja družbene odgovornosti. Od bolj ozko usmerjenih k posameznemu deležniku družbene odgovornosti (npr. SA 8000), do holističnih in zato tudi zelo obsežnih modelov ali napotkov (npr. ISO 26000). Nekateri med njimi omogočajo poročanje (npr. GRI ), drugi celo certificiranje (npr. SA 8000, IQNET SR 10), tretji pa slednje izrecno prepovedujejo (ISO 26000).

Že pred časom je svojo specifikacijo za družbeno odgovornost izdalo tudi mednarodno združenje certifikacijskih organov IQNET in jo poimenovalo IQNET SR 10 Social responsability management systems – Requirements (Sistemi vodenja družbene odgovornosti – Zahteve). Tudi SIQ je del IQNET-ove sheme za certificiranje družbene odgovornosti. Presoje izvajamo z lastnimi presojevalci, medtem ko odločitev o podelitvi certifikata sprejme komisija pri združenju certifikacijskih organov IQNET v Švici.

Standard IQNET SR 10 je orodje, katerega uporaba lahko prispeva k temu, da bo delovanje organizacij bolj uravnoteženo in usmerjeno v trajnostni razvoj. Pri delu morajo namreč organizacije imeti v vidu vse svoje deležnike in zato posledično bolje poznajo in obvladujejo različna tveganja, ki so jim izpostavljena, ter so z izpolnjevanjem pričakovanj deležnikov bolj družbeno odgovorne. S certificiranjem organizacije jasno predstavijo svoje usmeritve in delovanje širšemu okolju in tudi s tem nastavijo ogledalo svojim aktivnostim. Posebnost presoj sistemov vodenja družbene odgovornosti je, da se ne izvajajo le v organizaciji, ampak pri vseh njenih pomembnih deležnikih (dobavitelji, kupci, …). Tudi zaradi navedenega so presoje izziv za organizacije in certifikacijske organe.

Kakšno je stanje v Sloveniji? Pregled spletnih strani slovenskih organizacij kaže idealno sliko, saj je ni organizacije, ki se vsaj posredno ne sklicuje na svoje družbeno odgovorno ravnanje. Nekatere o svojem družbeno odgovornem delovanju tudi poročajo ali to na drugačen način izpostavijo (npr. Horus – slovenska nagrada za družbeno odgovornost) in tako orjejo ledino na polju družbene odgovornosti organizacij, a žal so taka v manjšini. Več je takih, ki sicer podajajo zaveze za družbeno odgovorno delovanje, pa njihova dejanja kažejo povsem nasprotno sliko. Kljub navedenemu je tudi v Sloveniji nekaj takih organizacij, ki bi presojo sistema vodenja družbene odgovornosti prestale brez večjih težav. Prva organizacija iz Slovenije, ki se je certificirala skladno z zahtevami IQNET SR10 je ELRAD International d.o.o.  (danes ELRAD ELECTRONICS d.o.o.) z Gornje Radgone in se tako pridružila skupini družbeno odgovornih organizacij iz Nemčije, Španije, Italije, Belgije, Rusije, Kitajske in Južne Koreje, če naštejemo le nekaj najrazvitejših držav, kjer so organizacije že vključene v shemo certificiranja družbene odgovornosti. Sezam vseh podeljenih certifikatov je na voljo tukaj.

Množičnega certificiranja v Sloveniji verjetno ne smemo pričakovati. Za certificiranje se bodo zagotovo odločale le najboljše organizacije, saj je certificiranje svojevrsten pogled na organizacijo, ki navkljub najboljšim željam ni vedno najlepši ali kot je dejal Aldous Huxley: “Če nas večina ostaja ne seznanjena s samim seboj, je to zato, ker je samospoznanje boleče in tako raje uživamo v iluziji”.

Specifikacijo IQNET SR10 smo prevedli v slovenski jezik in jo lahko brezplačno prejmete tako, da pošljete zahtevek na msa@siq.si.