Varnost in zdravje ter družbena odgovornost

Standard za sisteme vodenja varnosti in zdravja pri delu

ISO 45001:2018 je smiselno povzel zahteve standarda BS OHSAS 18001:2007 in jih dopolnil z novimi spoznanji. Vse skupaj pa je zasnovano na predpisani strukturi standardov za sisteme vodenja. Že v samem uvodu standarda je poudarjen pomen zaveze in podpore vodstva pri razvoju, vodenju in promociji takšne varnostne kulture, ki bo podpirala delovanje sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu.

Komunikaciji, posvetovanju in sodelovanju je v standardu dano posebno mesto. Od organizacije se med drugim pričakuje, da integrira sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu v poslovne procese.

Standard ISO 45001 na začetku smiselno opredeli izraze, nato pa nadaljuje z zahtevami glede konteksta (okvir organizacije) in voditeljstva, kjer je znaten del zahtev namenjen sodelovanju z zaposlenimi. Sledijo poglavja o planiranju in načrtovanju ter delovanju. V delovanju  so med drugim zapisane zahteve glede nabave in pogodbenikov ter obvladovanja  funkcij in procesov , ki so posredovani v izvajanje zunanjim izvajalcem. Standard se logično zaključi vrednotenjem izvedbe in izboljševanjem in nizom dodatkov z vodili o uporabi standarda.

Vas zanima več? Tukaj preverite program izobraževanj za področje varnosti in zdravja pri delu.