Predstavitev

Sistemi ravnanja z okoljem in upravljanja z energijo

Skrb za okolje je naša skupna odgovornost, certificiranje sistemov ravnanja z okoljem in upravljanja z energijo pa jasno sporočilo o naši resni nameri. Soustvarjajte odgovorno družbo skupaj z nami.

ISO 14001 - Sistem ravnanja z okoljem

V uporabi je že tretja izdaja standarda ISO 14001 (Sistemi ravnanja z okoljem – Zahteve z navodili za uporabo). V standardu so zajete zahteve povezane s sodobnimi pristopi »zero waste«, eco-design, krožno gospodarstvo skozi t.i. obravnavanje proizvodov skozi celotno življenjsko dobo (lifecycle perspective).

Več o ISO 14001

Shema EMAS - Sistem okoljskega ravnanja in presojanja

Shema EMAS (ECO – Management and Audit Scheme – sistem okoljskega ravnanja in presojanja) je namenjena ocenjevanju in izboljševanju učinkov ravnanja z okoljem v organizacijah ter informiranju javnosti o teh učinkih. Odprtost, odkritost in periodično objavljanje preverjenih okoljskih informacij so ključni dejavniki, ki ločijo shemo EMAS od standarda ISO 14001.

Več o shemi EMAS

ISO 50001 - Sistem upravljanja z energijo

Raba energije predstavlja skoraj 60 % svetovnih emisij toplogrednih plinov. Energetska učinkovitost in podnebne spremembe so ključni del 17 ciljev trajnostnega razvoja v Agendi Združenih narodov 2030. Boj proti klimatskim spremembam, ki jih povzročajo emisije toplogrednih plinov, je strateška prioriteta Evropske skupnosti. Postavljene strategije in sprejeta zakonodaja spodbujajo države in regije k vzpostavitvi lastnih strategij za zmanjševanje emisij.

Več o ISO 50001

Ogljični odtis

Ogljični odtis je skupna količina emisij toplogrednih plinov, ki so posledica aktivnosti, posameznika, organizacije, dogodka ali proizvoda, izražena v ekvivalentu ogljikovega dioksida (CO2). SIQ vam izračuna ogljični odtis na ravni organizacije, izračuna ogljični odtis na ravni izdelka, verificira vaš izračun ogljičnega odtisa in metodologijo.

Več o ogljičnem odtisu

Preverjanje poročila o emisijah toplogrednih plinov

  • Emisije toplogrednih plinov
  • Fluorirani toplogredni plini
Preverjanje poročil
Fluorirani toplogradni plinovi

Ocenjevanje skladnosti z zakonodajo

Področje okolja ter varnosti in zdravja pri delu ter druga povezana področja (kemikalije, energetika) so v Sloveniji regulirana z vrsto predpisov tako tistimi, ki jih izda vlada ali posamezno ministrstvo kot tudi z uredbami Evropske unije. Usklajeno delovanje s predpisi na področju okolja ter varnosti in zdravja pri delu je za organizacijo nujno, če se želi izogniti tveganjem povezanim z njenim okoljskim ravnanjem oziroma tveganjem povezanim varnostjo pri delu, stroškom, ki izhajajo iz kazenskih določb posameznih predpisov ali pritožbam zainteresiranih strani.

Več o ocenjevanju

Brezplačna informativna predavanja

Vabimo vas, da se udeležite brezplačnih enournih informativnih predavanj, ki jih za naše stranke in potencialne partnerje po dogovoru organiziramo na temo Sistemi vodenja – standardi in certifikacija.

 

Preverite širok nabor izobraževanj na področju okolja in energije.

Vas zanima več?

Stopite v stik z našo ekipo strokovnjakov.

Pišite nam