Okolje in energija

Sistem upravljanja z energijo

Energija je eden izmed največjih izzivov sodobne družbe. Raba energije predstavlja skoraj 60 % svetovnih emisij toplogrednih plinov. Energetska učinkovitost in podnebne spremembe so ključni del 17 ciljev trajnostnega razvoja v Agendi Združenih narodov 2030. Boj proti klimatskim spremembam, ki jih povzročajo emisije toplogrednih plinov, je strateška prioriteta Evropske skupnosti. Postavljene strategije in sprejeta zakonodaja spodbujajo države in regije k vzpostavitvi lastnih strategij za zmanjševanje emisij.

O standardu

Čeprav standard ISO 50001 (Sistem upravljanja z energijo) organizacije uporabljajo šele od leta 2011, pa število certificiranih organizacij skokovito raste, konec leta 2021 je bilo certificiranih že 21.907 organizacij (ISO Survey 2021). 25 % vseh certificiranih sistemov upravljanja z energijo je v primarni proizvodnji kovin, hrane in pijače, izdelkov iz gume in plastičnih mas, kemikalij in kemijski izdelkov ter električne in optične opreme.

Končen cilj standarda je pomagati organizacijam vzpostaviti sisteme in postopke, ki so potrebni za izboljšanje energetske učinkovitosti, kar privede tudi do  zmanjšanja emisij toplogrednih plinov.

Velike organizacije s certifikatom izpolnjujejo svojo obveznost iz Zakona o energetski učinkovitosti, energetsko intenzivnim pa omogoča znižanje prispevka za OVE (Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije).

Primernost uporabe

Uporaben je za organizacije vseh vrst in velikosti, ne glede na geografske, kulturne ali družbene razmere. Standard za sisteme upravljanja z energijo se lahko uporablja neodvisno ali v integraciji z ostalimi sistemi vodenja.

Standard se nanaša samo na aktivnosti, ki so pod nadzorom organizacije. Sistem upravljanja z energijo omogoča organizacijam:

  • zasnovati energetsko politiko;
  • prepoznati značilna področja porabe energije in področja za povečanje energetske učinkovitosti ter tveganja in priložnosti povezane z rabo energije;
  • prepoznati in spremljati zakonodajne obveznosti in druge zahteve;
  • postaviti energetske cilje in prioritetne akcije;
  • zagotoviti vire, funkcije, odgovornost in pristojnosti na področju upravljanja z energijo;
  • vzpostaviti nadzor, pregled in oceno energetskih aktivnosti za doseganje energetskih ciljev in nenehno izboljševanje energetske učinkovitosti.

 

Zakaj SIQ?

  • Celovite rešitve
  • Profesionalnost in strokovnost
  • Neodvisnost in nepristranskost

Vas zanima več? Tukaj preverite program izobraževanj za področje upravljanja z energijo.

Kontaktirajte nas, pridružite se informativnemu izobraževanju ali pošljite povpraševanje.