Okolje in energija

Sistem upravljanja z energijo

 

Energija je eden izmed največjih izzivov sodobne družbe. Raba energije namreč predstavlja skoraj 60 % svetovnih emisij toplogrednih plinov. Energetska učinkovitost in podnebne spremembe so ključni del 17 ciljev trajnostnega razvoja v Agendi Združenih narodov 2030.

O standardu

ISO 50001 vse bolj pridobiva na pomenu od svoje izdaje pred sedmimi leti. Do konca leta 2017 je bilo izdanih skupno 22.850 certifikatov za sisteme upravljanja z energijo po standardu ISO 50001 (ISO Survey), od teh kar 84,7 % v Evropi.

Končen cilj standarda je pomagati organizacijam vzpostaviti sisteme in postopke, ki so potrebni za izboljšanje energetske učinkovitosti. Sistematično upravljanje energije naj bi privedlo do zmanjšanja stroškov za energijo in do zmanjšanja emisij toplogrednih plinov.

Primernost uporabe

Uporaben je za organizacije vseh vrst in velikosti, ne glede na geografske, kulturne ali družbene razmere. Standard za sisteme upravljanja z energijo se lahko uporablja neodvisno ali v integraciji z ostalimi sistemi vodenja.

Standard se nanaša samo na aktivnosti, ki so pod nadzorom organizacije. Sistem upravljanja z energijo omogoča organizacijam:

  • zasnovati energetsko politiko;
  • prepoznati značilna področja porabe energije in področja za povečanje energetske učinkovitosti;
  • prepoznati in spremljati zakonodajne obveznosti in druge zahteve;
  • postaviti energetske cilje in prioritetne akcije;
  • zagotoviti vire, funkcije, odgovornost in pristojnosti na področju upravljanja z energijo;
  • vzpostaviti nadzor, pregled in oceno energetskih aktivnosti, da bi se zagotovilo delovanje sistema upravljanja z energijo, kot je nameravano, in da bi se dosegli energetski cilji;
  • prilagoditi se spremenjenim razmeram.

Zakaj SIQ?

  • Celovite rešitve
  • Profesionalnost in strokovnost
  • Neodvisnost in nepristranskost

Vas zanima več? Tukaj preverite program izobraževanj za področje upravljanja z energijo.

Kontaktirajte nas, pridružite se informativnemu izobraževanju ali pošljite povpraševanje.