Okolje in energija

Nazaj na okolje in energijo

Ocenjevanje skladnosti z zakonodajo

Pošljite povpraševanje

Področje okolja ter varnosti in zdravja pri delu ter druga povezana področja (kemikalije, energetika) so v Sloveniji regulirana z vrsto predpisov tako tistimi, ki jih izda vlada ali posamezno ministrstvo kot tudi z uredbami Evropske unije. Usklajeno delovanje s predpisi na področju okolja ter varnosti in zdravja pri delu je za organizacijo nujno, če se želi izogniti tveganjem povezanim z njenim okoljskim ravnanjem oziroma tveganjem povezanim varnostjo pri delu, stroškom, ki izhajajo iz kazenskih določb posameznih predpisov ali pritožbam zainteresiranih strani.

Celovit pregled skladnosti s predpisi za dogovorjeno področje ter identifikacijo morebitnih neskladnosti za vas opravimo s skupino strokovnjakov z različnih področij okolja ali varnosti in zdravja pri delu na način, da pregledamo tako dokazila o skladnosti kot tudi izvajanje zahtev zakonodaje v procesih.