Okolje in energija

Kaj je ogljični odtis?

Ogljični odtis je skupna količina emisij toplogrednih plinov, ki so posledica aktivnosti, posameznika, organizacije, dogodka ali proizvoda, izražena v ekvivalentu ogljikovega dioksida (CO2).

Boj proti klimatskim spremembam, ki jih povzročajo emisije toplogrednih plinov, je strateška prioriteta Evropske skupnosti. Postavljene strategije in sprejeta zakonodaja spodbujajo države in regije k vzpostavitvi lastnih strategij za zmanjševanje emisij.

Zakaj izračunati ogljični odtis?

Z izračunom ogljičnega odtisa izvemo, kakšno stopnjo okoljske učinkovitosti na področju toplogrednih plinov smo dosegli in lažje razumemo, od kje izvirajo emisije, na podlagi česar jih lahko učinkovito zmanjšamo.

Določitev ogljičnega odtisa postaja tržno orodje in se z njim vse bolj izkazujejo številne organizacije, saj tako pridobijo potrebne informacije, da lahko:

 • zmanjšajo emisije in jih obvladujejo,
 • nadzorujejo svoj odtis in poiščejo morebitne prihranke,
 • natančno poročajo in izpolnijo zahteve poslovnih partnerjev, strank ali investitorjev,
 • omogočijo svojim odjemalcem, da izberejo okolju prijaznejši proizvod ali storitev,
 • pridobijo potrebne vhodne podatke za odločanje pri nabavi, izbiri materialov in razvoju proizvodov v proizvodnji ter
 • potrdijo, da so družbeno odgovorni in pridobijo konkurenčno prednost.

Verodostojnost in primerljivost podatkov pri izvedbi izračunov je mogoče zagotoviti le z upoštevanjem standardov in vodil. Izbira le-teh je odvisna od tega, za katero vrsto izračuna gre.

SIQ vam:

 • izračuna ogljični odtis na ravni organizacije,
 • izračuna ogljični odtis na ravni izdelka,
 • verificira vaš izračun ogljičnega odtisa in metodologijo.

Izračun ogljičnega odtisa na ravni organizacije

ISO 14064-1 in smernice za izračun ogljičnega odtisa (GHG Protokol) razlikuje tri kategorije virov emisij t. i. obsege:

 • Obseg 1: neposredne, oz. direktne emisije (ustvarijo jih  aktivnosti ali oprema, ki jo ima organizacija v lasti ali pod nadzorom – kar organizacija porabi za opravljanje svoje storitve).
 • Obseg 2: indirektne /posredne emisije (vsa kupljena energija, ki jo potrošijo oprema ali dejavnost).
 • Obseg 3: se nanaša na vse druge posredne emisije (prevoz zaposlenih na in iz dela, poslovna potovanja, storitve) – vse tiso, kar ni v lasti organizacije, pa vendar vpliva nanjo.

Izračun ogljičnega odtisa na ravni izdelka

ISO 14067 in PAS 2050 pri izračunu na ravni izdelka kot prvi korak opredeljujeta obseg izračuna, ki je lahko:

 • B2C (Business to Consumer) – vključen je celoten proces
  izdelka (pridobivanje surovin, obdelava, proizvodnja v izdelek,
  distribucija in maloprodaja, uporaba pri potrošniku,
  odstranjevanje ali recikliranje).
 • B2B pristop (Business to Business) – vključen je del
  elementov procesa izdelka (surovine za proizvodnjo izdelka, do
  točke, ko pride v novo organizacijo, kjer se vrši proizvodnja,
  embaliranje, skladiščenje in prevoz do kupca).

Ob izračunu ogljičnega odtisa se izdela metodološko poročilo z vključenimi predlogi ukrepov za obvladovanje emisij ogljikovega dioksida.

Verifikacija ogljičnega odtisa

Verifikacijo ogljičnega odtisa izvedemo po smernicah standarda ISO 14064-3:

 • Pregled in preveritev
  metodološkega poročila za izračun;
 • Pregled določitve virov emisij;
 • Pregled uporabljenih faktorjev za izračun ogljičnega odtisa;
 • Izdelava osnutka poročila o verifikaciji;
 • Neodvisen pregled, potrditev poročila in izdelava pisnega mnenja preveritelja.

Zakaj SIQ?

 • Celovite rešitve
 • Profesionalnost in strokovnost
 • Neodvisnost in nepristranskost

Vas zanima več? Tukaj preverite program izobraževanj za področje ogljičnega odtisa.

Kontaktirajte nas, pridružite se informativnemu izobraževanju ali pošljite povpraševanje.