Okolje in energija

Nazaj na okolje in energijo

Verifikacija ogljičnega odtisa

Pošljite povpraševanje

Kaj je ogljični odtis?

Ogljični odtis je skupna količina emisij toplogrednih plinov, ki so posledica aktivnosti, posameznika, organizacije, dogodka ali proizvoda, izražena v ekvivalentu ogljikovega dioksida (CO2).

Vstopamo v obdobje nizkoogljične družbe, v kateri nas ne zanimajo več le emisije toplogrednih plinov posamezne organizacije ali proizvoda, temveč nas zanimajo emisije organizacij ali proizvoda v celotni dobavni verigi. Emisije celotne dobavne verige upoštevamo pri izračunu ogljičnega odtisa proizvoda.

Boj proti klimatskim spremembam, ki jih povzročajo emisije toplogrednih plinov, je strateška prioriteta Evropske skupnosti. Postavljene strategije in sprejeta zakonodaja spodbujajo države in regije k vzpostavitvi lastnih strategij za zmanjševanje emisij. Pri tem se z veliko hitrostjo razvijajo tudi standardi in protokoli za ogljični odtis organizacije ali proizvoda (WRI/WBCSD GHG protokoli, ISO 14064, PAS 2050, ISO 14040, PAS 2060, ISO 14067). Z izračunom ogljičnega odtisa namreč lahko izvemo, kakšno stopnjo okoljske učinkovitosti na področju toplogrednih plinov smo dosegli.

Izračun ogljičnega odtisa

Izračun ogljičnega odtisa temelji na podatkih posamezne organizacije ali podatkih organizacij v dobavni verigi ter na povprečnih podatkih za posamezne energente, materiale, postopke predelav, transportne poti in drugih podatkih, ki so že na voljo v različnih bazah.

Z izračunom ogljičnega odtisa pridobimo potrebne informacije, da lahko:

Verifikacija ogljičnega odtisa: Zmanjšamo emisije toplogrednih plinov; poiščemo možne prihranke; pridobimo potrebne vhodne podatke za odločanje pri nabavi, izbiri materialov, razvoju proizvodov, v proizvodnji; dokažemo zavezanost vodstva organizacije za uporabo najboljših okoljskih praks; izpolnimo zahteve odjemalcev; omogočimo našim kupcem, da izberejo "okolju prijaznejši proizvod ali storitev".

Organizacijam pomagamo pri izračunu ogljičnega odtisa ali pa samostojni izračun organizacije verificiramo.