Okolje in energija

Sistem ravnanja z okoljem

Kaj je sistem ravnanja z okoljem?

Sistem ravnanja z okoljem zajema celovito obvladovanje okoljskih vidikov proizvodne ali storitvene dejavnosti. Obsega tako izpolnjevanje zakonskih zahtev kot tudi uravnavanje stroškov, učinkovito izkoriščanje virov, preprečevanje onesnaževanja ter odzivanje na zahteve in pričakovanja poslovnih partnerjev organizacije, lastnikov oz. ustanoviteljev organizacije in ostale zainteresirane javnosti.

 1. septembra 2015 je izšla že tretja izdaja standarda ISO 14001 (Sistemi ravnanja z okoljem – Zahteve z navodili za uporabo). V tej izdaji standarda so že zajete zahteve povezane s sodobnimi pristopi »zero waste«, eco-design, krožno gospodarstvo skozi t.i. obravnavanje proizvodov skozi celotno življenjsko dobo (lifecycle perspective). Od prve izdaje standarda v letu 1996 se je skladno z zahtevami standarda do 31.12.2017 certificiralo več kot 362.600 organizacij v 180 državah širom po svetu (vir ISO Survey 2018).

Smernice za sistem ravnanja z okoljem najdemo v standardu ISO 14004, njegova uporaba pa organizaciji pomaga, da uresniči okoljevarstvena načela svoje okoljske politike. Tako lažje obvladuje morebitne nevarnosti za okolje, se nenehno izboljšuje in prilagaja novim zahtevam kupcev, trga, zakonodaje ter tudi napredku znanosti in tehnologije.

Koristi sistematičnega ravnanja pri varovanju okolja: izboljšane metode vodenja procesov; izboljšan konkurenčni položaj na trgu; povečano zaupanje javnosti, strank in poslovnih partnerjev; podpora v primeru zunanjega nadzora; sistemsko obvladovani varčevalni ukrepi; izboljšane delovne razmere; izboljšani učinki ravnanja z okoljem.

Glavni koraki pri vzpostavitvi sistema:

 • odločitev vodstva,
 • začetni okoljski pregled,
 • spoznavanje s standardoma ISO 14004 in ISO 14001,
 • načrt vzpostavitve sistema,
 • prepoznavanje pomembnih okoljskih vidikov in zakonskih zahtev,
 • določitev okoljske politike,
 • opredelitev okoljskih ciljev in programov za doseganje ciljev,
 • prepoznavanje zainteresiranih strank,
 • razvoj načinov komuniciranja,
 • priprava programov za usposabljanje,
 • merjenje, vzdrževanje in pregledovanje,
 • nadaljnje izboljševanje.

Vas zanima več? Preverite program izobraževanj za področje okolja.