Predstavitev

Sistemi vodenja kakovosti

Če želite v svoji organizaciji urediti poslovanje, so sistemi vodenja kakovosti vedno pravi odgovor. S svojo strukturo vas bodo korak za korakom privedli do zastavljenih ciljev.

S sistemi vodenja kakovosti boste optimizirali postopke dela na vseh nivojih, razmejili pristojnosti, zaščitili svoja znanja, dvigovali skupno kulturo kakovosti, krepili poslovne odnose, izboljšali obravnavo tveganj in zagotovili agilno odzivanje na spremembe.

S certificiranjem sistemov vodenja pri SIQ si zagotovite mednarodno prepoznavnost, zaupanje, konkurenčnost in nenehno izboljševanje svojih delovnih procesov.

Sistem vodenja kakovosti - ISO 9001

Standard ISO 9001 je zgrajen na načelih vodenja kakovosti, ki jih danes uporabljajo v svetu uspešne organizacije, tako proizvodne kot storitvene. Standard je torej povzetek dobre poslovne prakse in kot tak v pomoč organizacijam, ki žele slediti samo najboljšemu. Namenjen je vsem vrstam organizacij, ne glede na velikost, organiziranost, proizvod ali storitev, ki želijo obvladovati in izboljševati svoje poslovanje ter povečevati zadovoljstvo svojih odjemalcev.

ISO 9001

Sistem vodenja kakovosti zdravstvenih storitev - EN 15224

Urejeno, pregledno in zanesljivo vodeno poslovanje vzbuja zaupanje širše javnosti. Za zdravstvene organizacije smo razvili vrsto storitev, katerih cilj je višja kakovost v zdravstvu.

SIQ-certifikatom za sisteme vodenja lahko povečate svojo poslovno učinkovitost, naši uveljavljeni predavatelji pa vam nudijo strokovno podporo pri nenehnem izboljševanju kakovosti. Opravljamo tudi vrsto meritev in kontrolnih postopkov, pregledujemo stanje medicinske opreme in preverjamo stopnjo elektromagnetnega sevanja.

EN 15224

Sistem vodenja kakovosti v avtomobilski industriji - IATF 16949

IATF 16949 v celoti spoštuje strukturo in zahteve ISO 9001:2015 oziroma ga nadgrajuje. Standard določa zahteve za sistem vodenja kakovosti v razvoju in proizvodnji ter, kjer se to zahteva, tudi pri vgradnji in servisiranju proizvodov, namenjenih avtomobilski industriji. Namenjena je vsem proizvajalcem izdelkov, ki se uporabljajo v avtomobilski industriji.

IATF 16949

Sistem vodenja upravljanja premoženja - ISO 55001

Vsaka organizacija mora svoje premoženje (sredstva, vire) upravljati optimalno in trajnostno, tako da z njimi dosega pričakovanja odjemalcev, obenem pa mora poiskati ravnovesje med tveganji, učinkovitostjo in stroški v njihovem celotnem ciklu. Družina standardov ISO 55000 se ukvarja z upravljanjem s premoženjem – njihove zahteve je možno certificirati ter sistem integrirati z večino obstoječih sistemov vodenja (npr. ISO 9001ISO 14001).

ISO 55001

Brezplačna informativna predavanja

Vabimo vas, da se udeležite brezplačnih enournih informativnih predavanj, ki jih za naše stranke in potencialne partnerje po dogovoru organiziramo na temo kakovosti.

Kakovost za prihodnost in izobraževanje - Model KzP

Zahteve in smernice, ki jih podaja standard, temeljijo na sodobnih standardih in modelih vodenja kakovosti, ki so uveljavljeni in priznani v mednarodnem merilu, kot so mednarodni standardi skupine ISO 9000 za sisteme vodenja kakovosti (na primer ISO 9001) ter evropski model poslovne odličnosti EFQM. Pri tem je med osnovnimi zahtevami poudarjena zahteva po izpolnjevanju obstoječe zakonodaje.

Model KzP

Standard kakovosti za nevladne organizacije - Model NVO

Model, ki temelji na standardu ISO 9001 in nekaterih tujih sistemih oblikovanih posebej za nevladne organizacije – NVO, je v letu 2007 oblikovala delovna skupina, sestavljena iz strokovnjakov s področja kakovosti SIQ-ja in predstavnikov nevladnih organizacij. Obstoječe standarde so oblikovali tako, da na eni strani zadovoljujejo potrebe NVO, po drugi strani pa spodbujajo organizacije, da še posebej razvijejo procese, ki so pomembni za njihovo transparentnost, finančno odgovornost in učinkovitost ter odnose z vsemi deležniki.

Model NVO

FSC - CoC - Certificiranje Sledljivosti lesa

FSC je neodvisna, neprofitna, nevladna organizacija, ki je osnovala prvi sistem za upravljanje gozdov (Forest Management), in nadaljnjo sledljivost certificiranega lesa oz. izdelkov FSC – CoC (Chain of custody). Osnovni cilj certificiranja je zagotoviti, da se certificiran material vodi skozi proizvodni proces na tak način, da ima končni kupec zagotovilo, da obstaja za FSC izdelke sistem, ki potrjuje končni izvor lesa.

FSC – CoC (sledljivost lesa) torej omogoča povezavo med izdelkom in izvorom lesa.

FSC - CoC

Uredbe EU “End Of Waste”

Uredbe podajajo merila za določitev, kdaj določen odpadek preneha biti odpadek in tudi zahteve za certifikacijski organ, ki ugotavlja skladnost sistema kakovosti zbiralca, predelovalca in trgovca s tovrstnimi odpadki. Certifikacijski organ certificira sistem kakovosti skladno z ISO 9001 in relevantno uredbo.

End Of Waste

GMP smernice za kozmetiko ISO 22716

Standard ISO 22716:2007 je mednarodni standard, ki podaja smernice za proizvodnjo, obvladovanje, dokumentiranje postopkov, skladiščenje in odpremo kozmetičnih izdelkov. Navaja zahteve za proizvajalce kozmetičnih izdelkov v proizvodnji glede opreme, proizvodnih prostorov, vhodnih materialov, nadzorom nad higieno, proizvodnjo, higienske zahteve za osebje, laboratorijsko kontrolo, označevanje, spremljanje pohval in pritožb ter odpoklice izdelkov s trga.

ISO 22716

Izobraževanja na področju kakovosti

Preverite izobraževanja, ki smo jih za vas pripravili na področju kakovosti.

Zakaj izbrati SIQ?

Temeljimo na strokovnosti, neodvisnosti, nepristranskosti in celovitih rešitvah.

Smo največji akreditiran organ za certificiranje  in preverjanje skladnosti v Sloveniji ter polnopravni član največjega mednarodnega združenja certifikacijskih organov z globalno prepoznavnostjo blagovne znamke.

Pišite nam