Kakovost

Kakovost za prihodnost in izobraževanje

 

Zahteve in smernice, ki jih podaja standard, temeljijo na sodobnih standardih in modelih vodenja kakovosti, ki so uveljavljeni in priznani v mednarodnem merilu, kot so mednarodni standardi skupine ISO 9000 za sisteme vodenja kakovosti (na primer ISO 9001) ter evropski model poslovne odličnosti EFQM. Pri tem je med osnovnimi zahtevami poudarjena zahteva po izpolnjevanju obstoječe zakonodaje.

Zahteve standarda spodbujajo zavode k sistematičnemu pristopu razvijanja takšnih aktivnosti in procesov, ki vodijo v povečevanje zadovoljstva vseh udeležencev v procesih vzgoje in izobraževanja.

Model KzP še posebej poudarja pomen: razumevanja in izpolnjevanja zahtev ter pričakovanj udeležencev v procesih vzgoje in izobraževanja; pridobivanja in vrednotenja rezultatov delovanja in uspešnosti zavoda; nenehnega izboljševanja, ki izhaja iz objektivnih merjenj in spremljanja delovanja zavoda.

Pristop ima vgrajeno metodologijo, poznano kot PDCA: Plan-Do-Check-Act.  Metodologijo lahko opišemo kot:

  • planiraj: vzpostavi cilje in procese (aktivnosti) potrebne za realizacijo ciljev;Kakovost za prihodnost logo
  • izvedi: izvajaj procese (aktivnosti);
  • preveri: nadzoruj in spremljaj procese (aktivnosti) ter rezultate glede doseganja ciljev in o njih poročaj;
  • ukrepaj: ukrepaj tako, da dosegaš (presegaš) cilje in izboljšuješ procese (aktivnosti).

Takšen pristop omogoča zavodu tudi integracijo z drugimi sistemi ali modeli v enovit sistem vodenja.

 

Vas zanima več? Preverite program izobraževanj za področje kakovosti v vzgoji in izobraževanju.