Kakovost

Sistem kakovosti v nevladnih organizacijah

 

Model, ki temelji na standardu ISO 9001:2008 in nekaterih tujih sistemih oblikovanih posebej za nevladne organizacije – NVO, je v letu 2007 oblikovala delovna skupina, sestavljena iz strokovnjakov s področja kakovosti SIQ-ja in predstavnikov nevladnih organizacij. Obstoječe standarde so oblikovali tako, da na eni strani zadovoljujejo potrebe NVO, po drugi strani pa spodbujajo organizacije, da še posebej razvijejo procese, ki so pomembni za njihovo transparentnost, finančno odgovornost in učinkovitost ter odnose z vsemi deležniki.

Vodenje sistema kakovosti je pomemben korak za nevladne organizacije v Sloveniji. Da bi se standard čim bolje izkoristil v smislu učinkovitejšega in lažjega opravljanja nalog, večje odzivnosti na potrebe deležnikov in s tem razvoja sektorja, je potrebno spodbujati širok pristop k sistemu vodenja kakovosti. Organizacije naj ga uporabijo kot orodje za strateški razvoj, razvoj posameznih dejavnosti in prepoznavnost.