Kakovost

Sistem upravljanja s premoženjem

 

Vsaka organizacija mora svoje premoženje (sredstva, vire) upravljati optimalno in trajnostno, tako da z njimi dosega pričakovanja odjemalcev, obenem pa mora poiskati ravnovesje med tveganji, učinkovitostjo in stroški v njihovem celotnem ciklu. Družina standardov ISO 55000 se ukvarja z upravljanjem s premoženjem – njihove zahteve je možno certificirati ter sistem integrirati z večino obstoječih sistemov vodenja (npr. ISO 9001, ISO 14001).

Organizacije se vzpostavitve sistema lotijo zato, ker se želijo s svojimi sredstvi ukvarjati na način, ki jim in jim bo tudi v prihodnosti prinašal vrednost. S sredstvi razumemo tako opredmetena sredstva (oprema, stroji, nepremičnine …) kot neopredmetena sredstva (licence, pravice uporabe, intelektualno lastnino, ugled organizacije …).

Cilji organizacij pri upravljanju s sredstvi: uskladitev postopkov, virov in posameznih funkcij; večja transparentnost in sledljivost; boljše razumevanje in uporaba podatkov ter informacij; boljše načrtovanje; upravljanje s tveganji, ki so povezana s sredstvi; razvoj kompetenc zaposlenih ter njihovo večje angažiranje; boljša komunikacija in interdisciplinarno timsko delo.