Predstavitev

Zavarujte svoje IT sisteme, pomembne informacije in osebne podatke

Vse večji del našega življenja in dela poteka v digitalnem okolju, zato varnost poslovnih podatkov in skrivnosti ter zasebnost posameznika postajajo vse bolj pomembne vrednote. Organizacije te vrednote postavljajo v ospredje in namenjajo vse več pozornosti varovanju, celovitosti in razpoložljivosti informacij. Potrebe organizacij po varovanju informacij in poslovnih skrivnosti pa izhajajo tudi iz zahtev vse strožje regulative.

Ocenjevanje in certificiranje sistemov vodenja s področja IT lahko izvajajo akreditirani certifikacijski organi. Naša strokovnost je potrjena s sodelovanjem s certifikacijsko organizacijo CIS – Certification & Information Security GmbH. Skupaj z njimi izdajamo akreditirane certifikate za sisteme vodenja s področja IT.

Certificiranje informacijske varnosti

Z urejenim sistemom vodenja na področju informacijske varnosti gradite dolgoročno obrambo zoper nepričakovane dogodke, vdore in nezaželene spremembe ter zagotavljate nemoteno in neprekinjeno poslovanje organizacije.

Pošljite povpraševanje

Brezplačna informativna predavanja

Vabimo vas, da se udeležite brezplačnih enournih informativnih predavanj, ki jih za naše stranke in potencialne partnerje po dogovoru organiziramo na temo Sistemi vodenja – standardi in certifikacija.

Ocenjevanje skladnosti z zakonodajo

Ali nedvoumno poznate zahteve izhajajoče iz zakonodaje ali IT standardov? Ali te zahteve upoštevate in ste jih vpeljali v svoje procese? Usklajeno delovanje s predpisi na področju IT je za organizacijo nujno, če se želi izogniti tveganjem, povezanim z njenim ravnanjem, stroškom, ki izhajajo iz prekrškovnih in kazenskih določb posameznih predpisov, ali pritožbam zainteresiranih strani.

Preberite več
GDPR

Certificiranje po Uredbi eIDAS

S pridobitvijo certifikata eIDAS postanite kvalificiran ponudnik storitve zaupanja in s tem izkažete, da je elektronka identifikacija v vaši organizaciji na najvišji ravni varnosti.

Preberite več

Izobraževanja na temo informacijske varnosti in varstva podatkov

Si želite podrobneje spoznati standarde na področju IT? Si želite postati notranji presojevalec za sisteme vodenja?

Vas zanima več?

Stopite v stik z našo ekipo strokovnjakov.

Novice

Podnebne spremembe in njihovo upoštevanje pri sistemih vodenja

Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) je na podlagi londonske deklaracije o podnebnih spremembah izdala dodatke k več kot tridesetim standardom za sisteme vodenja. D...

Preberite več

Bo varna hrana v prihodnje le iluzija?

Kot potrošniki smo zelo občutljivi na vse informacije, vezane na hrano, in imamo ničelno toleranco do hrane, ki ni kakovostna ali varna, saj smo od nje odvisni. Naša prepričanja in pričakovanja so precej ''tradicionalna'', saj smo nava...

Preberite več