Predstavitev

Zavarujte svoje IT sisteme, pomembne informacije in osebne podatke

Vse večji del našega življenja in dela poteka v digitalnem okolju, zato varnost poslovnih podatkov in skrivnosti ter zasebnost posameznika postajajo vse bolj pomembne vrednote. Organizacije te vrednote postavljajo v ospredje in namenjajo vse več pozornosti varovanju, celovitosti in razpoložljivosti informacij. Potrebe organizacij po varovanju informacij in poslovnih skrivnosti pa izhajajo tudi iz zahtev vse strožje regulative.

Ocenjevanje in certificiranje sistemov vodenja s področja IT lahko izvajajo akreditirani certifikacijski organi. Naša strokovnost je potrjena s sodelovanjem s certifikacijsko organizacijo CIS – Certification & Information Security GmbH. Skupaj z njimi izdajamo akreditirane certifikate za sisteme vodenja s področja IT.

Certificiranje informacijske varnosti

Z urejenim sistemom vodenja na področju informacijske varnosti gradite dolgoročno obrambo zoper nepričakovane dogodke, vdore in nezaželene spremembe ter zagotavljate nemoteno in neprekinjeno poslovanje organizacije.

Pošljite povpraševanje

Ocenjevanje skladnosti z zakonodajo

Ali nedvoumno poznate zahteve izhajajoče iz zakonodaje ali IT standardov? Ali te zahteve upoštevate in ste jih vpeljali v svoje procese? Usklajeno delovanje s predpisi na področju IT je za organizacijo nujno, če se želi izogniti tveganjem, povezanim z njenim ravnanjem, stroškom, ki izhajajo iz prekrškovnih in kazenskih določb posameznih predpisov, ali pritožbam zainteresiranih strani.

Preberite več
GDPR

Certificiranje po Uredbi eIDAS

S pridobitvijo certifikata eIDAS postanite kvalificiran ponudnik storitve zaupanja in s tem izkažete, da je elektronka identifikacija v vaši organizaciji na najvišji ravni varnosti.

Preberite več

Izobraževanja na temo informacijske varnosti in varstva podatkov

Si želite podrobneje spoznati standarde na področju IT? Si želite postati notranji presojevalec za sisteme vodenja?

Vas zanima več?

Stopite v stik z našo ekipo strokovnjakov.

Novice

Ne spreglejte – ponovno so na voljo sredstva za sofinanciranje certifikatov kakovosti

Mikro, mala in srednje velika podjetja lahko ponovno pri Slovenskem podjetniškem skladu zaprosite za pridobitev nepovratnih sredstev za področje certifik...

Preberite več

Evropski teden energije

03. oktober 2022 Certificiranje organizacij

Skrb za okoljsko in energetsko učinkovitost je pomemben del trajnostnega delovanja podjetij, ublažitev posledic podnebnih sprememb pa največji okoljski in razvojni izziv za celotno družbo, še posebej za gospodarstvo na lokalni, nacionalni ...

Preberite več