Varnost in zdravje ter družbena odgovornost – it

Družbena odgovornost

Družbena odgovornost je pojem, ki se spreminja s časom in deležniki, ki ga uporabljajo. Nekateri, med njimi tudi Evropska komisija, trdijo, da je družbena odgovornost tisti pristop, ki lahko pomeni tudi prednost organizacije. Pa je to res? V svetu so se in se še razvijajo različni modeli urejanja družbene odgovornosti. Od bolj ozko usmerjenih k posameznemu deležniku družbene odgovornosti (npr. SA 8000), do holističnih in zato tudi zelo obsežnih modelov ali napotkov (npr. ISO 26000). Nekateri med njimi omogočajo poročanje (npr. GRI ), drugi celo certificiranje (npr. SA 8000, IQNet SR 10), tretji pa slednje izrecno prepovedujejo (ISO 26000).

Že pred časom je svojo specifikacijo za družbeno odgovornost izdalo tudi mednarodno združenje certifikacijskih organov IQNet in jo poimenovalo IQNet SR 10 Social responsability management systems – Requirements (Sistemi vodenja družbene odgovornosti – Zahteve). Prva verzija specifikacije je v svoji strukturi prilagojena standardu ISO 9001:2008, lanska izdaja pa seveda že sledi novi strukturi standardov za sisteme vodenja. Tudi SIQ je pristopil v IQNet-ovo shemo za certificiranje družbene odgovornosti in s tem razširil svojo ponudbo certificiranja sistemov vodenja. Presoje izvajamo z lastnimi presojevalci, medtem ko odločitev o podelitvi certifikata sprejme komisija pri združenju certifikacijskih organov IQNet v Švici.

Standard IQNet SR 10 je orodje, katerega uporaba lahko prispeva k temu, da bo delovanje organizacij bolj uravnoteženo in usmerjeno v trajnostni razvoj. Pri delu bodo namreč organizacije morale imeti v vidu vse svoje deležnike in bodo posledično bolje poznale in obvladovale različna tveganja, ki so jim izpostavljena, ter z izpolnjevanjem pričakovanj deležnikov postale bolj družbeno odgovorne. S certificiranjem bodo organizacije jasno predstavile svoje usmeritve in delovanje širšemu okolju in tudi s tem nastavile ogledalo svojim aktivnostim. Posebnost presoj sistemov vodenja družbene odgovornosti je, da se ne izvajajo le v organizaciji, ampak pri vseh njenih pomembnih deležnikih (dobavitelji, kupci, …). Tudi zaradi navedenega bodo presoje izziv za organizacije in certifikacijske organe.

Kakšno je stanje v Sloveniji? Pregled spletnih strani slovenskih organizacij kaže idealno sliko, saj je ni organizacije, ki se vsaj posredno ne sklicuje na svoje družbeno odgovorno ravnanje. Nekatere o svojem družbeno odgovornem delovanju tudi poročajo ali to na drugačen način izpostavijo (npr. Horus – slovenska nagrada za družbeno odgovornost) in tako orjejo ledino na polju družbene odgovornosti organizacij, a žal so taka v manjšini. Več je takih, ki sicer podajajo zaveze za družbeno odgovorno delovanje, pa njihova dejanja kažejo povsem nasprotno sliko. Kljub navedenemu je tudi v Sloveniji nekaj takih organizacij, ki bi presojo sistema vodenja družbene odgovornosti prestali brez večjih težav. Prva organizacija iz Slovenije, ki se je certificirala skladno z zahtevami IQNet SR10 je ELRAD International d.o.o. iz Gornje Radgone in se tako pridružila skupini družbeno odgovornih organizacij iz Nemčije, Španije, Italije, Belgije, Rusije, Kitajske in Južne Koreje, če naštejemo le nekaj najrazvitejših držav, kjer so organizacije že vključene v shemo certificiranja družbene odgovornosti. Sezam vseh podeljenih certifikatov je na voljo na tej povezavi: http://www.iqnet-certification.com/?page=search_dbregorg.

Izkaže se, da je predvsem pri nišnih produktih naše članstvo v združenju IQNet zelo koristno, saj lahko na ta način svojim strankam ponudimo široko paleto storitev.

Množičnega certificiranja v Sloveniji verjetno ne smemo pričakovati. Za certificiranje se bodo zagotovo odločale le najboljše organizacije, saj je certificiranje svojevrsten pogled na organizacijo, ki navkljub najboljšim željam ni vedno najlepši ali kot je dejal Aldous Huxley: “Če nas večina ostaja ne seznanjena s samim seboj, je to zato, ker je samospoznanje boleče in tako raje uživamo v iluziji”.

Specifikacijo IQNet SR10 smo prevedli v slovenski jezik in jo lahko brezplačno prejmete tako, da pošljete zahtevek na msa@siq.si.