Varnost in zdravje ter družbena odgovornost – it

Standard za sisteme vodenja varnosti in zdravja pri delu

Kljub vrsti standardov za sisteme vodenja med deležniki dolgo časa ni bilo soglasja o izidu mednarodnega standarda za sisteme vodenja varnosti in zdravja pri delu. Od 12. marca dalje je drugače, saj je izšel ISO 45001:2018.

ISO 45001:2018 smiselno povzema zahteve standarda BS OHSAS 18001:2007 in jih dopolnjuje z novimi spoznanji, vse skupaj pa je osnovano na novi, predpisani strukturi standardov za sisteme vodenja. Že v samem uvodu standarda je poudarjen pomen zaveze in podpore vodstva pri razvoju, vodenju in promociji takšne varnostne kulture, ki bo podpirala delovanje sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu. Komunikaciji, posvetovanju in sodelovanju je v standardu dano posebno mesto. Od organizacije se pričakuje integracija sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu v svoje poslovne procese.

Standard na začetku smiselno opredeli nekaj novih izrazov, nato pa nadaljuje z zahtevami glede konteksta in voditeljstva, kjer govori tudi o zahtevah glede sodelovanja z zaposlenimi. Sledi poglavje o planiranju, kjer je zapisanih kar nekaj novosti (npr. tveganja za uspešno delovanje sistema). V osmem poglavju, ki govori o delovanju, je kar nekaj dobrodošlih novosti, med drugimi tudi zahteve glede nabave in pogodbenikov. Zahteve standarda se zaključujejo z vrednotenjem izvedbe in izboljševanjem, tem pa sledi niz dodatkov z vodili o uporabi standarda.

Organizacije, ki so certificirane skladno z zahtevami BS OHSAS 18001:2007, bodo imele tri leta za prehod na ISO 45001:2018. Po treh letih bo namreč BS OHSAS 18001:2007 razveljavljen.