Izobraževanje

Knjigarna

SIQ strokovne knjižice

 • NOTRANJE PRESOJE in zahteve standardov za sisteme vodenja, Igor Bizjak
 • OBVLADOVANJE TVEGANJ in zahteve standardov za sisteme vodenja, mag. Aleš Košir
 • PROCESNI PRISTOP in zahteve standardov za sisteme vodenja, mag. Rajko Novak

Strokovne knjižice prejmete brezplačno z udeležbo na izobraževanjih s področja sistemov vodenja.

Cena: Ni na voljo za naročilo. Naroči

Ohranjanje vitkosti: uspeti, ne le preživeti

Peter Hines, Pauline Found, Gary Griffiths, Richard Harrison, 2011; prevod december 2012

Knjiga pripoveduje zgodbo o izvajanju koncepta vitkega razmišljanja v podjetju Cogent Power in pomaga razumeti, kako uspešen je ta koncept. Poudarja, da moramo za doseganje in ohranjanje vitkosti razumeti kupce in vedeti, kaj cenijo.

Bralcem nudi izvedljive nasvete in preprost model za ohranjanje vitkih izboljšav, predstavlja študijo primera uspešne uvedbe vitkega načela na mednarodni ravni in opisuje šestletno vitko preobrazbo od začetka do konca s ponazoritvijo uporabe treh različnih zemljevidov.

Prva izdaja izvirnika te publikacije je leta 2009 prejela nagrado Shingo za raziskovalne in strokovne publikacije.

Knjiga je v velikosti A5 formata in obsega 214 strani.

Cena: 35,94 EUR + 5 % DDV Naroči

KAKO MENEDŽIRATI V OBDOBJU KRIZE

Dr. Ichak Kalderon Adizes, november 2009

S pomočjo najnovejše knjige dr. Adizesa »Kako menedžirati v obdobju krize« boste izvedeli, kako se pripraviti na prihajajoče izzive, da boste svoje podjetje uspešno krmarili skozi viharne krizne čase.

Dr. Adizes v knjigi piše:

Dr. Adizes je eden izmed vodilnih svetovnih strokovnjakov za menedžment sprememb ter ustanovitelj in predsednik Inštituta Adizes. V svoji dosedanji dolgoletni karieri je sodeloval z največjimi svetovnimi korporacijami in svetoval številnim vladnim voditeljem. Predava v štirih jezikih in je nastopil že v več kot petdesetih državah. Je avtor več knjig o menedžmentu in menedžmentu sprememb, ki so bile prevedene že v več kot trideset jezikov.

Knjiga je velikosti A5 formata in obsega 76 strani.

Cena: 18,43 EUR + 5 %DDV Naroči

VARNOST STROJEV IN OZNAKA CE

Dr. Saša Prešern, Janez Furlan, maj 2008

Knjiga je namenjena načrtovalcem, proizvajalcem strojev in tudi trgovcem in vsem dobaviteljem strojev, ki morajo biti seznanjeni z zahtevami glede listin, oznak in dokumentacije, ki spremljajo stroj. Poleg tega pa namenjena tudi uporabnikom, ki morajo na delovnem mestu zagotoviti varno uporabo strojev.

Iz vsebine:

 • načrtovanje strojev
 • tehnična dokumentacija
 • listine in oznake
 • uporabnik stroja
 • odgovornost, trženje in nadzor
 • nova direktiva o strojih

Knjiga vam bo prispevala k lažjemu razumevanju zahtev zakonodaje o varnosti strojev in vam olajšala nastopanje na notranjem trgu Skupnosti. Za stroje velja prosti pretok znotraj držav članic EU. S pomočjo knjige boste pridobili dovolj znanja in informacij, da boste kot proizvajalec, kupec ali trgovec strojev na tem 500 milijonskem trgu bolj suvereni in uspešni.

Knjiga je velikosti A5 formata in obsega 150 strani.

Preberi več
Cena: 45 EUR + 5 % DDV Naroči

SISTEMI VODENJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU - Ocena tveganja je narejena. Kako naprej?

Miloš Seražin, februar 2005

Avtor v knjigi podaja odgovor na vprašanje, kako spoznanja, pridobljena na podlagi ocene tveganja, ki jo pripravi organizacija, uporabiti v sistemu vodenja varnosti in zdravja pri delu.

Iz vsebine:

 • sistemski pristop k vodenju varnosti in zdravja pri delu
 • družina standardov OHSAS 18000
 • pomen ocene tveganja za izpolnjevanje ostalih zahtev standarda
 • zakonodajne in druge zahteve
 • izredne razmere
 • ključni dejavniki sistemske reditve varnosti in zdravja pri delu ter razlogi za njihovo uvajanje

Vsebina zahtev standarda OHSAS 18001 za sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu je predstavljena razumljivo, preprosto in sistematično, zato knjiga lahko služi tudi kot vodilo in orientacija organizacijam, ki želijo v svoj sistem vodenja vključiti vidik varnosti in zdravja pri delu ali izboljšati delovne razmere.

Knjiga je velikosti A5 formata in obsega 79 strani.

Preberi več
Cena: 24,62 EUR + 5 % DDV Naroči

ODGOVORNO OKOLJSKO DELOVANJE - Sistemi ravnanja z okoljem

Mag. Ana Pribakovič Borštnik, Marjanca Zornik, mag. Tatjana Žagar,  marec 2004

Tri avtorice so v knjigi združile svoje izkušnje iz industrije, poznavanja okoljske zakonodaje, svetovanja, vodenja izobraževanj s področja varovanja okolja ter presojanja sistemov ravnanja z okoljem.

Iz vsebine:

 • okoljska zakonodaja, okoljski stroški, ugotavljanje stanja varovanja okolja;
 • vzpostavljanje, izvajanje in izboljševanje sistema ravnanja z okoljem – ISO 14001, pričakovane spremembe standarda;
 • regulativa EU – shema EMAS, avstrijski model ÖKOPROFIT®, Ekošola kot način življenja;
 • predstavitev izkušenj s sistemi ravnanja z okoljem petih slovenskih organizacij.

Knjiga je namenjena organizacijam in posameznikom, ki želijo vzpostaviti, vzdrževati in izboljševati sistem ravnanja z okoljem ali  njegove posamezne elemente s ciljem izboljšanja obstoječega stanja okolja.  Bralci bodo v njej našli odgovore na najpogostejša vprašanja iz okoljske problematike ter veliko praktičnih primerov posameznih rešitev.

Knjiga je velikosti A5 formata, vsebuje 230 strani.

Preberi več
Cena: 28,79 EUR+ 5 % DDV Naroči

SPROSTITEV MOČI ZAPOSLENIH - Priložnost za poslovni uspeh

Vodič za mala in srednje velika podjetja

Karmen Gorišek in Gorazd Tratnik, marec 2003

Avtorja, ki izhajata iz lastne prakse in najnovejših spoznanj stroke s področja ravnanja s človeškimi viri, sta knjižico napisala v obliki praktičnega vodiča za mala in srednje velika podjetja, katere namen je biti v pomoč vodilnemu kadru pri vodenju zaposlenih in pri kreiranju ter izvajanju strategij za doseganje poslovne uspešnosti podjetja.

Naslovi iz vsebine:

 • Zagotavljanje konkurenčne prednosti malih in srednje velikih podjetij
 • Sistemi in modeli kot podpora vpeljave procesov ravnanja z ljudmi pri delu
 • Preobrazba ravnanja z ljudi pri delu v srednje velikih podjetjih
 • Mala podjetja in ravnanje z ljudmi pri delu

Knjižica, ki je napisana razumljivo in preprosto, daje spoznanja o učinkovitem ravnanju z ljudmi pri delu in napotke, kako to doseči, saj, kot pravita sama, je sproščanje moči sodelavcev umetnost, ki jo je vredno osvojiti in gojiti.

Knjiga je velikosti A5 formata, vsebuje 79 strani.

Preberi več
Cena: 14,61 EUR+ 5 % DDV Naroči

NOTRANJI TRG EU IN OZNAKA CE

dr. Saša Prešern, 2003

Knjiga se zapletene tematike delovanja in urejanja notranjega trga EU – katerega del je tudi Slovenija – ter označevanja proizvodov z oznako CE loteva v obliki vprašanj in odgovorov.

Namenjena je predvsem tistim, ki želijo poslovati na enotnem evropskem trgu.

Prispevati želi k boljšem razumevanju direktiv, ki slonijo na novem pristopu, ter k njihovi enotnejši in doslednejši rabi. Orisati želi pomen in praktične posledice evropskih direktiv za proizvajalce, uvoznike in ostale gospodarske subjekte. Na razumljiv način daje informacije o potrebnih postopkih za ugotavljanje skladnosti, odgovornostih posameznih udeležencev ter načinu delovanja tržne inšpekcije.

Knjiga služi kot pomoč pri razumevanju in izvajanju zakonodaje s področja direktiv novega pristopa (oznaka CE), daje pa tudi odgovore na številna praktična vprašanja.

Proizvajalci, uvozniki, zastopniki in drugi subjekti na trgu bodo s pomočjo pričujoče knjige lažje določili, katere direktive pokrivajo njihov proizvod, katere postopke lahko izpeljejo sami, kdaj morajo v postopke vključiti priglašene organe; naučili se bodo sestaviti izjavo o skladnosti in podrobneje spoznali, kakšne so njihove pravice in odgovornosti. Dobili bodo tudi pregled pravnih aktov, s katerimi je evropska zakonodaja novega pristopa prenesena v slovensko zakonodajo.

Knjiga je velikosti A5 formata, vsebuje 150 strani.

Preberi več
Cena: 30,00 EUR + 5 % DDV. Naroči

Priročnik za postavljanje in vodenja sistema HACCP

Prof. dr. Peter RASPOR s sodelavci, 2002

V knjigi je 50 izbranih avtorjev iz industrije, univerze in vladnih služb pod vodstvom prof. dr. Petra Rasporja napisalo delo, ki bo pomagalo postaviti in vzdrževati učinkovit sistem HACCP, ki je pravi postopek za doseganje varnosti živila za končnega uporabnika.

Naslovi iz vsebine:

– Osnove za uspešen začetek
– Postavljanje sistema HACCP
– Tveganja in nevarnosti
– Uvajanje nadzorstva in popravnih postopkov
– Primeri uspešno postavljenih sistemov HACCP
– Institucionalno zagotavljanje varnosti na področju živil
– Higiensko sanitarna sredstva in postopki dovoljeni za uporabo v živilstvu

Priročnik je namenjen pridelovalcem, predelovalcem, pripravljalcem in trgovcem živil ter tudi vsem, ki se na kakršen koli način ukvarjajo s hrano.

Knjiga vsebuje 612 strani.

Preberi več
Cena: 15,00 EUR + 5 % DDV. Naroči