Dolinar Peter

Dr. Peter Dolinar je dolgoletni vodilni presojevalec za različne sisteme vodenja, od kakovosti (ISO 9001) do varovanja informacij (ISO/IEC 27001) in neprekinjenega poslovanja (ISO 22301) pri SIQ in pri avstrijski certifikacijski hiši CIS. Bogate praktične izkušnje s področij upravljanja informacijske varnosti in obvladovanja tveganj pridobiva s presojanjem in svetovanjem v številnih slovenskih in mednarodnih podjetjih. Pri svojem delu povezuje področje sistemov vodenja z informacijsko podporo poslovanja oz. poslovnih procesov in z modeli za upravljanje IT storitev.