Glavič-Cindro Denis

Predavateljica mag. Denis Glavič-Cindro je zaposlena na Institutu "Jožef Stefan" (IJS). Že več kot 20 let je odgovorna za vzpostavitev in vzdrževanje sistema kakovosti v skladu s standardom ISO/IEC 17025 na Odseku F-2 v kalibracijskem in preskusnih laboratorijih, ki delujejo na področju ionizirajočega sevanja. Je kontaktna oseba v tehničnem odboru za ionizirajoče sevanje pri Združenju evropskih nacionalnih meroslovnih inštitutov EURAMET in predstavnica IJS pri Mednarodnem odboru za metrologijo radionuklidov ICRM. V teh letih si je nabrala bogate izkušnje na področjih vzpostavitve in vzdrževanja sistema kakovosti po standardu ISO/IEC 17025, metrologije in zagotavljanja metrološke sledljivosti. Od leta 2007 dalje sodeluje z SA kot vodilna ocenjevalka za kalibracijske in preskusne laboratorije. Pri Mednarodni agenciji za atomsko energijo IAEA občasno sodeluje kot ekspert na področju zagotavljanja kakovosti v jedrskih analitskih laboratorijih. Pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo je članica  delovne skupine TC UGA/WG 1.