Golja Viviana

Dr. Viviana Golja je bila zaposlena na IVZ RS v Laboratoriju za predmete splošne uporabe (referenčnem laboratoriju RS za materiale v stiku z živili), nato na ZZV Maribor, od 2013 pa je ponovno na IVZ RS oziroma na NIJZ, kjer se v Centru za zdravstveno ekologijo še naprej ukvarja z materiali v stiku z živili. Je članica Ekspertnega odbora za materiale v stiku z živili, ki deluje pri Svetu Evrope ,  EFSA mreže za  ocene tveganja materialov v stiku z živili,  EFSA mreže za ocene tveganja uporabe nanotehnologije v hrani in krmi ter predsednica Tehničnega odbora za embalažo, ki v sklopu SIST-a obravnava standarde s področja materialov v stiku z živili. Sodeluje z Ministrstvom za zdravje pri obravnavi materialov v stiku z živili.