Sagadin Gregor

Dr. Gregor Sagadin je presojevalec sistema upravljanja z energijo pri SIQ. Svojo delovno kariero je pričel v družbi Silkem, d.o.o. in sicer kot mladi raziskovalec iz gospodarstva. Po zaključenem podiplomskem študiju je v letu 2016 prevzel opravljanje nalog vodje energetike ter v letu 2017 postal predstavnik vodstva za energetiko po vpeljanem sistemu upravljanja z energijo ISO 50001.