Hrastelj Nineta

Nineta Hrastelj, je doktorica znanosti s področja kemijskih ved. Ima dolgoletne izkušnje s področja analizne kemije, kemometrije in meroslovja, tako doma kot tudi v tujini. Sodelovala je pri uvajanju sistemov vodenja kakovosti v analitskih laboratorijih v zasebnem in javnem sektorju. Je avtorica in urednica številnih znanstvenih, strokovnih in poljudnih publikacij. Od leta 2011 je generalna sekretarka Evropskega kemijskega združenja (EuChemS).