Hrovatin Rok

Dr. Rok Hrovatin se je z oceno tveganja za medicinske pripomočke pričel ukvarjati le nekaj let pred vstopom Slovenije v EU. Transpozicija evropskih direktiv je namreč z Direktivo o medicinskih pripomočkih (MDD 93/42/EEC) vzpostavila zahteve tudi na tem področju. Izkušnje in znanje je nabiral kot vodja preskusnega laboratorija za medicinske pripomočke na SIQ, kmalu za tem pa tudi kot vodilni presojevalec za področje medicinskih pripomočkov in kot predavatelj na tem področju.