Anton Petrič


Anton Petrič je svoje bogate delovne izkušnje začel pridobivati v družbi Trimo Trebnje, svojo karierno pot pa nadaljeval v podjetju TPV Automotive d.o.o. iz Novega mesta, kjer je zaposlen kot direktor sektorja za skupne zadeve. Vodil je več poslovnih in organizacijskih projektov v avtomobilski industriji ter opravljal različne strokovne in vodstvene naloge. Je vodilni presojevalec sistemov vodenja po standardih ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001 in ISO/IEC 27001. Od leta 1999 aktivno sodeluje v postopkih ocenjevanja organizacij za poslovno odličnost po moelu EFQM, zadnja leta deluje v tem sistemu kot predsednik razsodniške skupine PRSPO. Je licenciran evropski ocenjevalec za poslovno odličnost. Kot predsednik sekcije za kakovost in odličnost pri GZDBK aktivno soustvarja razvoj kakovosti, odličnosti in inovativnosti na območju Dolenjske, Bele krajine in širše.