Jani Atelšek


Jani Atelšek je večino svojih delovnih izkušenj pridobil v avtomobilski industriji, kjer je vodil službo kakovosti in tehnologije. Mednarodne izkušnje je pridobil v sodelovanju s številnimi kupci in vodenjem tovarne za mehansko obdelavo v Sarajevu.  Največ pozornosti namenja vodenju projektov za uvajanje novih tehnologij in izdelkov v proizvodne procese ter uvajanju sistema izboljšav procesov (6 sigma, SPC , tool management, itd.). V okviru izobraževanj poslovnega sistema Cimos si je pridobil status internega presojevalca za ISO 9001 ter 6 sigma Black Belt.