Mag. Janez Bauer


mag. Janez BauerMBA, ima  dolgoletne in bogate izkušnje na področjih managementa, informatike, kakovosti in ekonomike poslovanja v zdravstveni, laboratorijski, obrambni, izobraževalni in proizvodni dejavnosti. Vpeljal in integriral je več sistemov vodenja po zahtevah standardov ISO 9001, ISO/IEC 17025. ISO/IEC 17020, ISO/IEC 27001 in GMP. V zadnjem obdobju se je ukvarjal tudi z validacijo računalniških sistemov v skladu z zahtevami GAMP5, sistemi upravljanja dokumentov in ocenjevanjem tveganj. Svoje izkušnje prenaša tudi na mlade generacije študentov informatike in ekonomije. Je presojevalec sistemov vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001 in upravljanja varovanja informacij po zahtevah standarda ISO/IEC 27001 pri SIQ.