Mag. Maja Gošnjak


Mag. Maja Gošnjak, dr. vet. med., je zaposlena v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), na Oddelku za mikrobiološke preiskave živil, vod in drugih vzorcev okolja (OMA) v Celju. S sistemi vodenja kakovosti se je pričela ukvarjati pred več kot 15 leti. Na nekdanjem Zavodu za zdravstveno varstvo Celje je sodelovala pri uvajanju sistema vodenja kakovosti ter pri pripravi Laboratorija za sanitarno mikrobiologijo za akreditacijo. Ob ustanovitvi NLZOH je bila vodja kakovosti lokacije Celje, sedaj pa poleg nalog samostojnega analitika opravlja še delo skrbnika kakovosti na OMA in OMM (Oddelek za medicinsko mikrobiologijo) v Celju. Je presojevalka sistemov vodenja kakovosti ter ima več letne izkušnje s pripravo notranjih presoj ter pripravo laboratorija za akreditacijo.