Dr. Saša Javorič

Dr. Saša Javorič že več kot dvajset let svetuje organizacijam in uvaja spremembe, ki se tičejo optimizacije in digitalizacije procesov, uvedbe in presojanja sistemov vodenja kakovosti in upravljanja informacijske varnosti ter zakonodajnih sprememb. Sodeluje predvsem z organizacijami s področij informacijske tehnologije, elektro-energetike, zdravstva, šolstva in proizvodnje vavtomobilski in letalski industriji. Je vodilna presojevalka sistemov vodenja kakovosti(ISO 9001:2015), upravljanja informacijske varnosti (ISO 27001:2013/2022) in vodenja neprekinjenega poslovanja (ISO 22301:2019), predavateljica (modeliranjeposlovnih procesov, zahteve ISO 27001:2022, notranji presojevalci in dokvalifikacija notranjih presojevalcev – ISO 27001:2022) in nosilka akreditiranega programa Skrbnik za upravljanje tveganj informacijske varnosti / Information Security Risk Manager s stani mednarodne mreže certifikacijskih organov IQNet. Svoja znanja in dolgoletne izkušnje nadgrajuje z znanji nevrolingvističnega programiranja (NLP), coachinga, načeli nevrovodenja in nenasilne komunikacije (NVC). Z integrativnim pristopom pomaga posameznikom v okviru poslovnega in osebnega trenerstva NLP (NLP Business & Life Coaching) razviti »najboljšo verzijo sebe«, se samo motivirati in dosegati želene rezultate.