Inkret Monika

Dr. Monika Inkret, je doktorica znanosti s področja kemijskih ved. Ima dolgoletne izkušnje s področja analizne kemije in meroslovja, tako doma kot tudi v tujini. Sodelovala je pri številnih projektih, tudi mednarodnih ter prispevala svoje znanje in izkušnje pri uvajanju sistemov vodenja kakovosti v analitskih laboratorijih. Je avtorica ter soavtorica znanstvenih in strokovnih publikacij. Od leta 2010 je zaposlena v farmacevtski industriji (Krka d.d., Novo mesto), v kontroli kakovosti, kot vodja področja kromatografskih tehnik.