Frane Koren


mag. Frane Koren ima več kot 25 let izkušenj s proizvodnimi procesi. Od leta 1991 je bil vodja zagotavljanja kakovosti in član vodstva podjetja Hidria AET. Vzporedno s preusmeritvijo podjetja na evropske trge je razvijal integriran sistem vodenja po zahtevah standardov ISO 9001, VDA 6.1, ISO 14001 in IATF 16949 (ex ISO/TS 16949), ki vključuje pet obveznih temeljnih metod zagotavljanja kakovosti v avtomobilski industriji: APQP, PPAP, FMEA, MSA in SPC. V sistem vodenja je vgradil tudi smernice poslovne odličnosti po modelu EFQM. V skladu s pričakovanji kupcev je opravil šolanje 6 sigma Black Belt in Deployment Champion. Od leta 2011 do leta 2021 je bil odgovoren za razvoj sistema vodenja na nivoju korporacije Hidria, v letih 2019-2022 pa še za razvoj procesa zagotavljanja varnosti izdelkov.

Pri svojem delu proces stalnega izboljševanja sistematično nadgrajuje s sinergijo pristopa 6 sigma in principov operativne odličnosti Lean&TPM. Pristop VSM Value Stream Mapping uporablja kot osnovno vizualizacijo priložnosti in prioritet izboljševanja. Z operativnim vodenjem timov (SFM) zasleduje rdečo nit vseh pristopov, to je dnevno prepoznavanje izgub in sistematično reševanje problemov A3.