Mag. Aleš Košir


Mag. Aleš Košir je v podjetjih Hermes SoftLab, Zaslon, Comtrade in SAP za zunanje naročnike vodil zahtevne projekte zlasti na področju finančnih institucij. Je vodja informatike na Univerzi v Ljubljani ter ocenjevalec po modelu EFQM za evropsko in slovensko priznanje poslovne odličnosti ter presojevalec po standardih ISO 9001 in ISO/IEC 27001. Redno publicira na področjih kakovosti in informatike in je aktiven član vodstev več strokovnih organizacij.