Kandus Bogomil

Mag. Bogomil Kandus je direktor družbe ENEKOM, Inštitut za energetsko svetovanje, d.o.o. V okviru družbe ENEKOM je bil vodja več kot 50 energetskih pregledov slovenskih družb, kakor tudi energetskih pregledov v tujini. V Sloveniji je leta 2003 postavil prvi slovenski sistem ciljnega spremljanja rabe energije CSRE. Je vodja projektov uvajanja sistema CSRE v številnih uglednih in energetsko intenzivnih podjetjih.  Za SIQ Ljubljana izvaja tečaje za presojevalce sistema upravljanja z energijo ISO 50001:2018.