Mag. Rajko Novak


Mag. Rajko Novak je licencirani trener EFQM in vodilni ocenjevalec v projektu Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO). Sodeloval je tako pri pripravi slovenskega prevoda modela odličnosti EFQM 2013 kot novega modela 2020. Je svetovalec na področjih sistemov vodenja, strateškega načrtovanja, managementa poslovnih procesov, poslovne odličnosti in trajnostnega razvoja. Več kot dve desetletji in pol je zunanji sodelavec SIQ, kjer je vodilni presojevalec sistemov vodenja, predavatelj in strokovni vodja Šole kakovosti SIQ.