Edvard Oražem


Edvard Oražemmag.gosp.ing je večino svojih delovnih izkušenj pridobil v avtomobilski industriji, kjer vodi službo Zdravje in varnost pri delu. Mednarodne izkušnje je pridobil v sodelovanju s številnimi kupci in vodenjem proizvodnje za mehansko obdelavo v Senožečah in vodenjem izdelave prototipov v celotni skupini Cimos.  Ukvarja se tudi z vodenjem projektov in standardizacijo. Je poznavalec orodij Vitke proizvodnje (TPM, SMED, KANBAN,…) katere je uspešno vpeljal v prakso v Cimosovih tovarnah. V okviru izobraževanj poslovnega sistema Cimos si je pridobil status internega presojevalca za ISO14001, ISO 45001 ter 6 sigma Green Belt. Poznavanja analitičnih metod mu pomagajo za svetovanje vodjem kakovosti pri njihovem delu. S poznavanjem širokega spektra nalog na različnih področjih (vzdrževanje, proizvodnja, kakovost, razvoj, izboljšave, standardi,…), pomaga upravi pri odločanju.