Dr. Miha Otrin


Dr. Miha Otrin je doktoriral na Fakulteti za strojništvo, Katedra za mehaniko, Univerze v Ljubljani. Njegovo delo je bilo eksperimentalno in teoretično usmerjeno na področje analize vibracijskega stanja izdelkov. Po končanem študiju se je za kratek čas zaposlil v Cimosu, d. d., kjer je v okviru razvojnega oddelka Laboratorija za preskušanje deloval na področju klimo-mehanskih preskušanj. Od leta 2009 je zaposlen na institutu SIQ Ljubljana kot vodja Laboratorija za elektrotehniko in strojništvo. Tu izvaja postopke ugotavljanja in zagotavljanja skladnosti strojev in naprav, vključno s preverjanjem funkcionalne varnosti. Je strokovnjak za ocenjevanje tveganja različnih proizvodov, tako novih kot tistih, na katerih so bile izvedene spremembe in posodobitve. Kot vodja Oddelka za verifikacijo interoperabilnosti železniških podsistemov izvaja tudi postopke verifikacije železniških vozil in komponent. Je notranji presojevalec po ISO 17025, opravljen pa ima tudi izpit za vodilnega presojevalca po ISO 9001.