Eva Pintarič


Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. inženir kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom v večji organizaciji. Je zunanja sodelavka SIQ. Deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in po uredbi EMAS ter vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa. Je tudi članica Zbornice VZD.