Boris Škulj


Boris Škulj je svoje dolgoletne delovne izkušnje pridobival v družbah Tomos in Cimos na različnih delovnih mestih v okviru službe kakovosti in nabave. Sodeloval je pri vzpostavitvi sistemov vodenja ISO 9001, VDA 6.1, QS 9000, ISO/TS 16949, ISO 14001, OHSAS 18001 in presojal njihovo skladnost z navedenimi standardi. Kot odgovoren za razvoj dobaviteljev je dobavitelje izpopolnjeval na področju sistemov vodenja, metod in orodij kakovosti (APQP, FMEA, SPC, MSA, PPAP, …) ter pri njih izvajal presoje procesa po VDA 6.3, Run at Rate in OEE. Od leta 2008 samostojno nastopa na tržišču z nudenjem storitev usposabljanja, svetovanja in presojanja kakovosti. V sklopu svojega rednega usposabljanja je med drugim pridobil kvalifikacijo za presojevalca procesa (št. certifikata P-6.3-1609-B-14042-1) in presojevalca proizvoda VDA 6.5 pri VDA QMC.