Jure Habbe

Uspešna prodaja B2B 

Jure Habbe se z vodenjem, trženjem in prodajo B2B ukvarja več kot trideset let. O tem je na podlagi lastnih izkušenj napisal prodajna priročnika z naslovom »Uživajmo v prodaji« (2013) in »Skrivnosti uspešne prodaje« (2016). V letih od 2018 do 2023 pa je urejal tudi prvo spletno revijo za profesionalno prodajo PROPRO. Pomaga nam lahko z drugačnim pogledom na prodajo B2B, ki v ospredje postavlja razumevanje kupcev ter njihovih potreb in pričakovanj. S takšnim pristopom lažje in bolj učinkovito komuniciramo s kupci ter ohranjamo njihovo zadovoljstvo in zvestobo za dolgoročno sodelovanje in povečanje prodaje. 

Upravljanje tveganj v poslovnem okolju 

Jure Habbe je operativni direktor pri Silver Bullet Risk (SBR), ki je vodilna blagovna znamka na področju upravljanja tveganj pri nas. Z izobraževanjem in svetovanjem pomaga podjetjem in organizacijam pri boljšem razumevanju pomena in pristopov za regulativno skladno in poslovno uporabno upravljanje tveganj v poslovnem okolju. Zavzema se za učinkovitejše pristope od običajnih, ki temelji na prepoznavanju ključnih nevarnosti, kvantitativnih metodah njihovega vrednotenja in celovitem obvladovanju tveganj. Od leta 2021 skrbi tudi za vsebino in organizacijo vsakoletne strokovne konference o upravljanju tveganj. 

Upravljanje vplivov, tveganj in priložnosti v skladu s standardi ESRS 

V začetku leta 2024 je začela veljati nova evropska Direktiva o poročanju podjetij glede trajnosti (CSRD), na podlagi katere so bili sprejeti standardi poročanja o trajnosti (ESRS). Posebno pozornost posvečajo upravljanju vplivov, tveganj in priložnosti v skladu z načelom dvoje pomembnosti in drugimi določili, ki dokaj odstopajo od običajnih pristopov v našem poslovnem okolju. Zato ne preseneča, da marsikje predstavljajo precejšen izziv, kako njihove zahteve uvedemo v prakso za zagotavljanje skladnosti s standardi in poslovne uporabnosti rezultatov, pri čemer nam prav tako lahko pomaga Jure Habbe.